NO:82- 17 Mayıs 2004,;;Bugün Bağdat'ta Meydana Gelen Bombalı Saldırının Kınanması hk.

Bugün (17 Mayıs) Bağdat’ta meydana gelen bombalı bir saldırı sonucunda Irak Yönetim Konseyi Mayıs ayı Dönem Başkanı ve İslami Dava Partisi mensubu İzzeddin Salim (Abdül Zehra Osman Muhammed) ile çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.

Türkiye bu terör eylemini şiddetle kınamakta, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Irak halkına başsağlığı dilemektedir.

Askeri harekatı izleyen dönemde ülke genelinde istikrar ve güvenliğin bir türlü arzu edilen şekilde tesis edilemediği, artan terör ve çatışmaların önemli sayıda can kaybına yol açtığı ve bu durumun ülkenin yeniden imarına ve siyasi sürecin işleyişine yönelik çabaları da olumsuz bir şekilde etkilediği bir vakıadır.

Türkiye, Irak’ın içinden geçmekte olduğu bu kritik aşamada ve uluslararası planda çeşitli yansımaları devam eden son dönemdeki gelişmelerin de ışığında, ülkedeki bütün kesimlerin birbirlerine karşı hoşgörü, anlayış, güven ve sorumluluk duygusuyla yaklaşmalarının Irak’ın iç uyumunu ve dirliğini sağlamasının vazgeçilmez koşulu olduğuna inanmaktadır. Irak’taki siyasi geçiş sürecinin, ayrılıkları derinleştiren değil, bugünkü yapılarda temsil imkanı bulan ve bulamayan bütün kesimleri biraraya getiren ve ulusal uyumun inşaını hedefleyen bir zemine oturtulması esastır.

Bu husus, Irak’ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini korumuş, vatandaşlarının eşitliğini ve hak ve hukukunu gözeten, komşularıyla barışık ve müreffeh bir ülke olarak uluslararası toplumla yeniden bütünleşmesi için de elzemdir. Bu yolda başta Koalisyon Geçici Yönetimi olmak üzere, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma da önemli görevler düşmektedir.

Türkiye, bu tarihsel geçiş sürecinde Irak halkına kuvvetle destek olmaya devam edecektir.