NO:80 - 23 Mayıs 2007, Selanik Ve Atina´da Düzenlenen Sözde -Pontus Soykırımını Anma Günü- Etkinlikleri hk.

 

Yunanistan Parlamentosu 24 Şubat 1994 tarihinde kabul ettiği bir yasa ile 19 Mayıs’ı sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etmiştir. Ülkemizi ve bilhassa Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü hedef alan sözkonusu karar, tarih bilincinden yoksun çevrelerin husumet kampanyalarına zemin teşkil etmektedir.

Yunanistan’daki ve diğer ülkelerdeki Pontus Derneklerinin, bazı Yunanlı siyasetçilerin de aktif desteğiyle son dönemde ivme kazanan sözde “soykırım” iddialarının hiçbir tarihi ve bilimsel temeli yoktur. Bu iddialar tarihsel gerçeklerin saptırılmasından ibarettir.

Yunanistan’dan, iki ülke arasında 1999 yılında başlatılan diyalog ve işbirliği sürecinin kazanımlarını tehdit eden, iyi komşuluk ilişkilerinin ruhuna aykırı olan sözkonusu hasmane girişimlerin durdurulmasını teminen gerekli önlemleri almasını bekliyoruz.

Ayrıca, 19 ve 20 Mayıs 2007 tarihlerinde Selanik ve Atina’da düzenlenen etkinliklere Hükümet yetkililerinin, siyasi parti temsilcilerinin ve yerel yöneticilerin katılmış olmalarını ve bu vesileyle ülkemiz aleyhinde kabul edilemeyecek iddiaların gündeme getirilmesini kuvvetle kınıyoruz. Sağduyuyla bağdaşmayan bu tutumun sürmesi, Türk ve Yunan halkları arasında oluşturulmaya çalışan dostluk ve güven ortamını zedeleyeceği gibi, iki ülke arasında güçlendirilmeye çalışılan işbirliği zeminini de aşındıracaktır.

Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımız sırasında Yunanistan’ın Anadolu’da tevessül ettiği vahşet ve mezalimi hatırlatmak isteriz. Nitekim, Lozan Andlaşması’nın 59. maddesindeki, “Yunan ordusu veya yönetiminin Savaş Hukuku kuralları hilafına Anadolu’da sebep oldukları yıkımın Yunanistan tarafından tazmin edilmesi”ni öngören hüküm unutulmamalıdır.