NO:77 - 18 Mayıs 2007, Irak´a İnsani Yardım Faaliyetleri hk. ;

 

İçinde bulunduğu zor dönemde Irak’a Hükümetimizce yapılan düzenli insani yardım faaliyetleri kapsamında, bu kez Musul’a, acil ihtiyaç duyulan temel gıda maddelerinden oluşan toplam 8.125 kg. gıda yardımında bulunulmaktadır. Komşumuz Irak ile dayanışma içinde bulunma ve Irak halkına destek olma yolundaki gayretlerimize koşut olarak gönderilecek bu yardımı taşıyacak Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir askeri uçak bugün (18 Mayıs) hareket edecektir.

Sözkonusu insani yardım malzemesi, Musul Başkonsolosluğumuzca teslim alınacak ve civar bölgelerdeki yerleşim yerlerini terkeden kişilerin bulundukları Musul yakınlarındaki kamplarda dağıtımının yapılabilmesi amacıyla Irak Kızılayı’nın Musul teşkilatına verilecektir.

Irak’a yönelik insani yardımlarımız önümüzdeki dönemde de sürecektir .