No:70 - 2 Mayıs 2006, Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi´nde Yapılan Anayasa Reform Paketi Oylaması hk.

Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi’nde 26 Nisan 2006 tarihinde yapılan oylamada, Bosna-Hersek Devletinin daha işlevsel bir yapıya kavuşturulmasını öngören anayasa reformu paketinin kabulü için gerekli oy çoğunluğunun sağlanamamış olması üzüntüyle karşılanmıştır.

Bununla birlikte, Bosna-Hersek’te sağduyunun hakim olacağına ve anılan anayasal değişikliklerin daha kapsamlı olarak ileride kabul edileceğine olan inancımız devam etmektedir.

Türkiye, Bosna-Hersek’te kurucu halkların seçilmiş temsilcileri aracılığıyla yasal kurumlarda yürütülen reform çalışmalarının, evrensel değerlere dayalı çağdaş bir Devlet yapısını yansıtacak şekilde tamamlanmasını beklemektedir.

Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu’nun aktif bir üyesi olan Türkiye, her alanda olduğu gibi bu konuda da Bosna-Hersek’e destek vermeye ve işbirliğine hazırdır.