No:62 - 15 Nisan 2005, Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan´a Gönderdiği Mektup hk.

Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan’a bir mektup göndererek, 1915 dönemine ait gelişme ve olayları incelemek amacıyla ortak bir Komisyon kurulması yolundaki önerisini resmen iletmiştir.

Mektubunda dünyanın hassas bir bölgesinde ortak bir tarih ve komşu coğrafyayı paylaşan Türk ve Ermeni halklarının uzun yıllar birarada yaşadıklarını, ancak ortak tarihlerinin bir bölümüne ilişkin yorum ve değerlendirme farklılıklarının bulunduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, geçmiş yıllarda iki halka acı hatıralar bırakan bu farklılıkların bugün de iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini kolaylaştırmayan bir rol oynadığını kaydetmiştir.

Başbakan Erdoğan mektubunda, bu görüşlerin Ana Muhalefet Partisi lideri Sayın Deniz Baykal tarafından da paylaşıldığını belirtmiş ve İktidar ve Ana Muhalefet Partisinin ortak önerisi olarak Türk ve Ermeni tarihçi ve uzmanlarından oluşan bir grubun 1915 dönemine ait gelişme ve olayları sadece Türk ve Ermeni arşivlerinde değil, ilgili üçüncü ülkelerde yer alan tüm arşivlerde araştırarak bulgularını uluslararası kamuoyuna açıklamalarını teklif etmiştir.

Başbakan Erdoğan, bu yönde bir girişimin hem tarihin tartışmalı bir bölümüne ışık tutacağını, hem de Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine hizmet edecek bir adım oluşturacağını kaydetmiş, gelecek nesillere dostça ve daha barışçı bir ortam devretmeyi amaçlayan bu önerinin Ermenistan tarafından kabul göreceğine ilişkin ümidini izhar etmiş ve kabul gördüğü takdirde, önerinin ayrıntılarını görüşmeye Türkiye’nin hazır olduğunu bildirmiştir.