No:6 -;21 Ocak 2003

The New York Times gazetesinin bugünkü (21 Ocak) nüshasında Dexter Filkins imzasıyla yayınlanan bir haberde, Sayın Bakanımız’ın “Türkiye’nin ABD’nin Irak harekatı için üslerini kullanmasına izin vermeyi kararlaştırdığını” söylediği ileri sürülmüştür.


Sayın Bakanımızın sözkonusu mülakattaki ifadelerinin özü şudur: Irak sorunu bağlamında ABD ile anlamlı bir askeri işbirliğinin hangi çerçevede gerçekleştirilebileceğini araştırmak üzere askeri makamlarımız yetkili kılınmıştır.


Aynı haberde yer alan diğer bir husus da “üzerinde durulan seçeneklerden birinin sayıca 15.000 askere indirilmiş bir birlik olduğu” yolunda Sayın Bakan’a atfedilen beyandır.


The New York Times gazetesinin muhabiri Sayın Bakan’a bu rakamın mantıklı ve kabule şayan olup olmadığını sormuştur.


Sayın Bakan da, cevaben, mantıklı olup olmadığını Türk ve Amerikan makamlarının belirleyeceğini, kabule şayan olup olmadığını belirleme yetkisinin ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söylemekle yetinmiştir.