NO:53 - 28 Mart 2007, Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansının Başmüzakereciler Düzeyindeki İkinci Toplantısı hk.

 

Türkiye-AB Hükümetlerarası Katılım Konferansının Başmüzakereciler düzeyindeki İkinci Toplantısı, 29 Mart 2007 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilecektir. Toplantıda ülkemizi, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ali Babacan başkanlığında bir heyet temsil edecektir.

Toplantıda, “İşletme ve Sanayi Politikası” faslı müzakereye açılacak ve ülkemizin AB katılım süreciyle ilgili hususlar AB tarafıyla ele alınacaktır. Bu doğrultuda, katılım sürecimizin mevcut taahhütler temelinde ileriye götürülmesine yönelik beklentilerimiz AB tarafına aktarılacaktır.

Türkiye, katılım sürecinde AB müktesebatına uyum kapsamında üzerine düşen tüm hususları eksiksiz olarak yerine getirmeye devam edecektir. Bu çerçevede, AB tarafından siyasi etkilerden uzak, müzakere sürecinin teknik niteliğine odaklanan sağduyulu bir yaklaşım beklenmektedir.