NO:33 - 16 Şubat 2007, -Kosova Azınlık Danışma Kurulu Çalıştay´ı- Hk.

 

AÇIKLAMA

Azınlık Konuları hakkında faaliyet gösteren bir Avrupalı Sivil Toplum Örgütü olan Avrupa Merkezi tarafından düzenlenen, Kosova’daki toplumların temsilcilerinden oluşan “Kosova Azınlık Danışma Kurulu Çalıştay’ı”, ülkemizin de katkılarıyla 16-19 Şubat 2007 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Kosova’da mevcut azınlıkların siyasi parti temsilcileri ile diğer uzmanları bir araya getirecek Toplantıda, aralarında Arnavut, Boşnak, Sırp ve Türklerin de bulunduğu katılımcılar 2 gün boyunca, insan ve azınlık haklarının Anayasa tasarısında yeralması hakkındaki süreç ve Kosova’nın nihai statüsü bağlamında son dönemde meydana gelen gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunacaklardır.

Türkiye, Kosova’nın nihai statüsünün belirlenmesi yönünde BM Özel Temsilcisi Ahtisaari’nin önerileri de dahil olmak üzere uluslararası toplumun uzlaşı anlayışını temel alan çabaları desteklemekte ve Antalya’da düzenlenecek toplantıyı bu kapsamda değerlendirmektedir.