NO:29 - 14 şubat 2007, AİHM´nin Öcalan Kararı Konusunda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi´nin Nihai Kararı hk.

 

Hükümlü Abdullah Öcalan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuru, anılan Mahkeme’nin Büyük Dairesi’nin 12 Mayıs 2005 tarihinde aldığı nihai kararla sonuçlanmıştı. Sözkonusu kararda, diğer bazı hususlar meyanında başvuranın yargılanması sırasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı ile ilgili bazı eksikliklere dikkat çekilerek anılan maddenin ihlal edildiğine hükmedilmişti.

Hükümlü, bu karar üzerine iç hukukumuzda yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu. Bu talebi inceleyen Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetmiş, hükümlünün bu karara itirazı üzerine İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararı ve yargılama dosyasını tekrar incelemiş, yargılamanın yenilenmesinin mahkumiyeti etkilemeyeceği ve yargılamanın yenilenmesi istemindeki iddiaların yeterince doğrulanmadığı gerekçesiyle 21 Temmuz 2006 tarihinde yargılamanın yenilenmesi isteminin ve itirazların reddine karar vermiştir.

Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının uygulanması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi uyarınca Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nce denetlenmektedir. Bu çerçevede, AİHM’nin Öcalan kararı da bir süredir Bakanlar Komitesi’nce incelenmekteydi.

Bakanlar Komitesi’nin 5-6 Aralık 2006 tarihlerinde Bakan Delegeleri düzeyinde yapılan toplantısında, ülkemizin, AİHM’nin Öcalan kararının gereklerini yerine getirdiği yönündeki değerlendirmeleri dikkate alınarak, sözkonusu kararın Bakanlar Komitesi gündeminden düşürülmesi amacıyla bir nihai karar taslağı hazırlanması kararlaştırılmıştı.

Bakanlar Komitesi’nin 13-14 Şubat 2007 tarihlerinde yapılan Bakan Delegeleri toplantısında Sekretarya’nın hazırladığı karar taslağı tartışmasız kabul edilmiş ve böylelikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Öcalan kararının icrası Avrupa Konseyi’nin gündeminden düşmüştür.