No:218 -;23 Aralık 2003, AB Büyükleçilerimizle Yapılacak İstişare Toplantısı hk.

12-13 Aralık 2003 tarihlerinde gerçekleştirilen Brüksel Zirvesi’nin sona ermesiyle birlikte, AB ile ilişkilerimiz bakımından son derece önemli bir döneme ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. Amacımız, Aralık 2004’te ülkemizle en erken bir tarihte müzakerelere başlanma kararının alınmasıdır.

Bu kritik dönemde, Türkiye-AB ilişkilerini tüm boyutlarıyla ele almak amacıyla, AB üyesi ülke ile diğer ilgili merkezlerdeki Büyükelçilerimizle 25-26 Aralık 2003 tarihlerinde Sayın Bakanımız başkanlığında istişare toplantısı düzenlenecektir. Büyükelçiler ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız tarafından da kabul edileceklerdir.