No:217 -;23 Aralık 2003, BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Tarafından 18 Aralık 2003 tarihinde Kıbrıs Konusunda Basına Yapılan Beyan hk.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı tarafından 18 Aralık 2003 tarihinde Kıbrıs konusunda basına yapılan beyan tek yanlı yorumlar ve gerçek dışı bazı iddialar içermekte olup, Kıbrıs’ta müzakere yoluyla kapsamlı bir uzlaşıya varılmasına yönelik çözüm çabalarına katkıda bulunmaktan uzaktır.

KKTC’ndeki seçimler tam bir özgürlük ortamı ve saydamlık içinde cereyan etmiştir. Seçim sonuçlarının gerek iktidar, gerek muhalefet partileri tarafından saygı ve tasviple karşılanıp yeni Hükümeti kurma sürecinin başladığı bir dönemde, bu sürece gölge düşürülmeye çalışılması talihsiz bir gelişme teşkil etmiştir.

Diğer taraftan sözkonusu beyan, Güvenlik Konseyi’nin müzakere sürecini desteklemek üzere kabul ettiği 1250 ve 1475 sayılı kararların muhtevasına ve öngördüğü çerçeveye de ters düşmektedir. Bilindiği üzere, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusundaki iyi niyet misyonu, tarafların eşitliği temelinde, Ada’da kalıcı bir uzlaşmaya varılabilmesi için müzakere sürecini teşvik etmek esasına dayanmaktadır. Bu çerçevede, Güvenlik Konseyi’ne düşen görev de bu sürece destek olmaktır. Hal böyleyken, iki tarafın eşitliği prensibini ve dolayısıyla görüşme sürecinin temel felsefesini gözardı eden bu beyan, Kıbrıs Rum tarafını kollamaya çalışan yersiz bir müdahale niteliği taşımaktadır.

Kıbrıs sorununa çözüm bulunması Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müşterek arzu ve hedefidir. Türk tarafı bu anlayışla, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonunu desteklemeye devam etmekte ve başta Güvenlik Konseyi olmak üzere ilgili tüm tarafların içinde bulunulan hassas sürecin gereklerine uygun biçimde hareket etmelerini beklemektedir.