No:205 - 02 Aralık 2003, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Loizidou Kararı hk.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Loizidou kararı bugün Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nde kabul edilen Karar’la gündemden düşürülmüştür.

Delegeler Komitesi toplantısı sırasında tarafımızdan yapılan ve Mahkeme’nin Loizidou ile ilgili kararının gereğinin yerine getirilmesine ilişkin anlayışımızı vurgulayan Beyan da Komite’nin kabul ettiği Karar’da not edilerek kayda geçirilmiştir. Böylece, Loizidou  kararının gereğinin yerine getirilmesinin gelecek için emsal oluşturmayacağı anlayışı benimsenmiş olmaktadır.

Beyanımızda, ayrıca, Kıbrıs sorununa yaklaşımımız anlatılmış ve KKTC’de oluşturulan  Taşınmaz Mal Saptama, Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu hakkında açıklama yapılmıştır.

Komite kabul edilen diğer Karar ile de, Mahkeme’nin Loizidou konusunda 1996 yılında vermiş olduğu esasa ilişkin kararın yerine getirilmesi ile ilgili görüşmenin 2005 yılı sonundan önce başlatılmaması kararlaştırılmıştır. Böylece, Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakereleri etkileyebilecek olası gelişmenin önlenmesi amaçlanmıştır.

Sözkonusu kararlar Türkiye’nin yaklaşımına uygundur ve beklentilerini karşılamaktadır.

Loizidou kararının yerine getirilmesi, sözkonusu karar tarafımızdan haksız ve yanlış olarak değerlendirilse de, AİHM’nin saygınlığının korunmasında üstlendiğimiz ortak yükümlülüğün yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır. Ayrıca, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde ilerlemeyi engelleyen bir unsur ortadan kalkmış olacaktır.