No:196 -;13 Kasım 2003, Hırvatistan´ın Avrupa´yla Entegrasyon Bakanı Sayın Neven Mimica´nın Ülkemizi Ziyareti hk.

Hırvatistan'ın Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Sayın Neven Mimica, Sayın Bakanımızın konuğu olarak 13-18 Kasım 2003 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecektir. 14 Kasım günü Ankara’da temas ve görüşmelerde bulunacak Hırvat Bakan’a, Hırvatistan’ın AB’ye Hukuki Uyum İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Tamara Obradoviç de refakat edecektir.

Hırvatistan, Şubat 2003’te AB üyeliği için başvuruda bulunmuştur. Bu ziyaret, AB’ye tam üyelik hedefini benimsemiş iki dost ülkenin tam üyelik sürecine ilişkin değerlendirme, görüş ve tecrübelerini paylaşmasına imkan verecektir.

Hırvat Bakan Mimica, bu ziyaret sırasında, Sayın Bakanımızın yanısıra, Devlet Bakanı Sayın Kürşad Tüzmen, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Dülger, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı Sayın Yaşar Yakış ve Avrupa Birliği Genel Sekreteri Büyükelçi Murat Sungar ile görüşecektir.

Sayın Bakan Mimica, Ankara’daki temaslarını müteakip, 15 Kasım sabahı İstanbul’a geçecek ve 18 Kasım günü Atina’ya müteveccihen ülkemizden ayrılacaktır.