No:19-7 Şubat 2002 Dost Moldova merkezi makamları ile Gökoğuz Yeri yetkilileri arasında bir süredir yaşanmakta olan görüş ayrılıklarının Gökoğuz Yeri´nde istikrarsızlığa neden olabilecek gerginlik boyutuna ulaşmakta olduğu tarafımızdan kaygı ile izlenmesi hk.

Dost Moldova merkezi makamları ile Gökoğuz Yeri yetkilileri arasında bir süredir yaşanmakta olan görüş ayrılıklarının Gökoğuz Yeri’nde istikrarsızlığa neden olabilecek gerginlik boyutuna ulaşmakta olduğu tarafımızdan kaygı ile izlenmektedir.

Türkiye Moldova’nın SSCB’nin ardıllarından biri olarak uluslararası sistemde yerini aldığı tarihten bu yana bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemiş, 90’lı yılların ilk yarısında merkezle Gökoğuz Yeri arasında güç ve yetki paylaşımı konularında ortaya çıkmış sorunların diyalogla barışçı bir çözüme kavuşturulmasını savunarak, bu sürece katkıda bulunmuştur.

Türkiye Moldova’nın iç barışına olumsuz etkileri olabilecek bir düzeye ulaştığını gördüğü son gelişmelerin, geçtiğimiz dönemde olduğu gibi bugün de, iyi niyet, diyalog ve uzlaşı temelinde barışçı bir çözüme kavuşturulabileceğine ve Gökoğuz Yeri’nin özerklik statüsünde geri adım atılmayacağına inanmaktadır. Bu herşeyden önce Türkiye’nin de büyük önem verdiği Moldova’nın iç istikrar ve bütünlüğüne doğrudan olumlu katkı yapacak, ayrıca Moldova’nın Batılı kurum ve kuruluşlarla bütünleşme sürecine destek vererek bu ülkenin uluslararası sistemde hakettiği yeri almasına yardımcı olacaktır.