NO:172 - 28 Aralık 2004, Büyükelçi Ömür Orhun´un AGİT; Dönem Başkanının; Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi Olarak Atanması Hk.

Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki bir önceki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ömür Orhun AGİT  Dönem Başkanının  Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsilcisi olarak  atanmıştır.

Büyükelçi Orhun, görev yönergesi çerçevesinde, AGİT katılımcısı ülkelerin hoşgörü ve ayrım gözetmeme konularındaki yükümlülüklerini etkin biçimde yerine getirmelerine yardımcı olacak ve bu alanda yürütülen çabaların koordinasyonu amacıyla, katılımcı ülkelerin yanısıra, AGİT Dönem Başkanlığı,  AGİT kurumları, ilgili uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapacaktır. Büyükelçi Orhun, bu çerçevede, AGİT bölgesinde Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlük ve ayrımcılık konusuna özel olarak eğilecektir.

AGİT Dönem Başkanının hoşgörü ve ayrım gözetmeme konularında atadığı üç Özel Temsilciden biri olan Büyükelçi Orhun, 2000-2004 yılları arasında Daimi Temsilci olarak görev yaptığı AGİT’te hoşgörü ve ayrım gözetmeme konularındaki çalışmalara aktif katılım ve katkı sağlamıştır. AGİT bünyesindeki bu göreve Büyükelçi Orhun’un atanması tarafımızdan memnunlukla karşılanmıştır.