NO:165;- 11 Aralık 2004,;Fas'ın başkenti Rabat'ta 10-11 Aralık 2004 tarihlerinde Düzenlenen GIF Toplantısı Hk.;

Geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika (GODKA)  girişimi çerçevesinde teşkil edilen Gelecek İçin Forum’un (GİF) Dışişleri ve Ekonomi Bakanları düzeyindeki ilk resmi toplantısı 10-11 Aralık 2004 tarihlerinde Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenmiştir. Toplantıya GODKA ile G-8 ve Demokratik Ortakları ülkelerinin Bakanlarının yanısıra  Arap Ligi, Avrupa Birliği Konseyi ve Komisyonu Temsilcileri, sivil toplum ve iş çevreleri de katılmışlardır.

Türkiye’yi toplantıda Devlet Bakanları Sayın Beşir Atalay ve Sayın Ali Babacan temsil etmişlerdir.

Bilindiği üzere, Türkiye, GODKA girişimi çerçevesindeki projelerden biri olan demokratik reformlar konusundaki deneyimlerinin paylaşılması için Hükümet temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Demokrasi Yardım Diyalogu’nun (DYD) Eş-başkanlığını İtalya ve Yemen ile birlikte yapmaktadır.

Bu çerçevede, Devlet Bakanımız Sayın Beşir Atalay ortak toplantıda bir konuşma yaparak, gerek demokratik reform süreci, gerek DYD’nin oynayabileceği rol konusundakini görüşlerimizi açıklamıştır. Sayın Bakan, Türkiye’nin 2005 yılında ülkemizde DYD’nin öncelikli olarak belirlediği konulardan birinde bir konferans düzenlemeyi öngördüğünü açıklamıştır.

Sayın Bakan, ayrıca, Arap – İsrail sorununun çözümü ve Irak’taki durumun normalleşmesi için sarfedilecek daha yoğun ve samimi çabaların bölgedeki reform gayretlerini çok olumlu şekilde etkileyeceğine işaretle, başta Filistin ve Irak olmak üzere önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerin bölgede demokrasinin ilerlemesi bakımından önemli bir fırsat teşkil edeceğini vurgulamıştır.

GİF Bakanlar Toplantısı sonunda görüşmeleri özetleyen bir “Başkanlık Özeti” yayınlanmış olup müteakip toplantının 2005 Kasım ayında Bahreyn’de yapılması kararlaştırılmıştır.