No:151 -;5 Eylül 2003, Sayın Bakan´ın 5-6 Eylül 2003 Tarihlerinde Düzenlenecek AB Ülkeleri Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına İştiraki hk.

Sayın Bakanımız, AB Dönem Başkanlığını yürüten İtalya tarafından 5-6 Eylül 2003 tarihlerinde Riva del Garda’da düzenlenecek AB üyesi ve aday ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılacağı gayrıresmi “Gymnich” tipi toplantıya iştirak edecektir.  

“Gymnich” tipi toplantılar her AB Dönem Başkanlığı tarafından bir kez Dışişleri Bakanları seviyesinde düzenlenmekte olup, bu toplantılar Bakanların güncel konularda gayrıresmi bir ortamda serbest görüş alışverişinde bulunmalarını amaçlamaktadır. 

Toplantıda, diğer hususlar meyanında, Hükümetlerarası Konferans ve Anayasal Antlaşma taslağı konuları ele alınacaktır. AB’nin Geleceğine ilişkin Kurultay, 18 Temmuz 2003 tarihinde İtalyan Dönem Başkanlığına bir Anayasal Antlaşma taslağı sunmuş olmakla birlikte, taslağa ilişkin nihai karar 4 Ekim’de ilk toplantısını gerçekleştirmesi öngörülen Hükümetlerarası Konferans’ta alınacaktır. Bilindiği üzere, Türkiye de Konferans’a diğer aday ülkelerle birlikte gözlemci olarak katılacaktır.   

Toplantıda, Hükümetlerarası Konferans ve Anayasal Antlaşma taslağı  konularının yanısıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir.  

AB üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 5 Eylül günü başlayacak olan toplantının, aday ülkelerle ilgili bölümüne  Türkiye, Bulgaristan ve Romanya’nın Dışişleri Bakanları, 6 Eylül günü katılacaklardır. Dışişleri Bakanları saat 13:00’de aile fotoğrafının çekilmesinin ardından saat 13:30’da öğle yemeğine geçeceklerdir. Sayın Bakanımızın karşıtlarıyla bazı ikili görüşmeler yapması da öngörülmektedir. 

Sayın Bakanımız, aynı gün Ankara’ya geri dönecektir.