No:15 - 31 Ocak 2005, Irak´ta 30 Ocak 2005´de Gerçekleştirilen;Genel Seçimler Hk.

30 Ocak 2005 genel seçimleriyle Irak’ta yeni bir dönem başlamaktadır. Seçimler Irak’ta, BM Güvenlik Konseyince de teyid edilmiş bulunan “anayasal süreci”  başlatmış olacaktır. Bir başka deyişle, içinde bulunduğu bu kritik dönüm noktasında,  kardeş Irak halkı tercihini siyasi sürecin devamından yana kullanmıştır.

Güvenlik ve diğer alanlarda devam eden sorunlara, keza, bazı bölgelerde katılımın arzu edilen düzeyin gerisinde kalmasına ve  tüm zorluklara karşın Irak’ta seçimlerin gerçekleşebilmiş olması, Irak halkının, ülkenin birlik ve bütünlük içerisinde  barış ve istikrara ilerlemesinden yana olan iradesini bir kez daha teyit etmiştir. Bunu, Irak’ın demokratik bir rejim tesisi yönünde atmış olduğu  bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Irak toplumunun ayrılmaz parçası  bazı kesimler ile oluşumların  seçimlere arzulanan düzeyde katılamamış olmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu durumu, süratle ve adil bir biçimde  telafi edilmesi gereken bir husus olarak nitelendiriyoruz.

Irak’ta gerek ulusal, gerek vilayet düzeyinde yapılmış olan seçim sonuçlarının belirlenmesi süre alacaktır. Dolayısıyla   oyların sayımının tamamlanmasından sonra, seçimlerin  tekrar değerlendirileceği tabiidir.  Bu yapılırken kuşkusuz, kuzey Irak’ta demografik yapıyı değiştirme yönündeki çabaların sonuçları da dikkate alınacaktır. Türkiye, bu husustaki ciddi kaygılarını zamanında başta BM Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan olmak üzere ilgili tüm tarafların bilgisine getirmişti.

Önümüzdeki dönemde Irak liderliğinden ve halkından   beklenen;  seçimlerden kaynaklanması muhtemel kırgınlık, hata ve  eksikliklerin, toplumun bütün katmanlarını kapsayacak şekilde, diyalog ve uzlaşma yoluyla giderilmesi ve toplumsal barışın sağlanması doğrultusunda, bünyesinde adil ve  sorumluluk sahibi  temsilcilere yer verecek, geniş tabanlı, Irak toplumunun tüm bölümlerinin iştirak edeceği, temsil yeteneği yüksek, demokratik bir hükümetin bir an evvel kurularak işbaşına geçmesidir.

Bu bağlamda Irak halkının tüm katmanlarının, yeni kurulacak olan geçiş hükümetine ve anayasal sürecin her safhasına, ülkenin geleceği üzerinde söz sahibi olmalarına imkan verecek şekil ve düzeyde katılmalarının sağlanması da büyük önem taşıyacaktır.