No:144 -;27 Ağustos 2003,;15 Irak Vatandaşının Tedavi Amacıyla Ankara´ya Getirilmesi

Irak’ın mevcut koşullarında bu ülkede tedavileri mümkün olmayan ve çoğunluğunu yaşları 2 ile 15 arasında değişen 11 çocuğun oluşturduğu toplam 15 Irak vatandaşı bugün (27 Ağustos) Genelkurmay Başkanlığı’na ait bir ambülans uçakla Bağdat’tan Ankara’ya getirilmektedir.

Sözkonusu hastaların tedavileri bütün masrafları hükümetimizce karşılanmak üzere Gülhane Askeri Tıp Akademisinde gerçekleştirilecektir.

Türkiye’nin, Irak’ın içinde bulunduğu zor koşullarda, kardeş Irak halkının acısını hafifletmeye yönelik insani yardımları kapsamında gerçekleştirilecek sözkonusu tedavilerin hastaları sağlıklarına kavuşturmasını dilemekteyiz.