NO:134 - 18 Eylül 2007, Reform İzleme Grubu 11. Toplantısı hk.;

Reform İzleme Grubunun (RİG) 11. Toplantısı Adalet Bakanı Sayın Mehmet Ali Şahin, İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay ve Dışişleri Bakanı Sayın Ali Babacan’ın katılımlarıyla bugün yapılmıştır.

Reform İzleme Grubu’nun görev alanını Hükümetimizin öncelikli gündem maddelerinden olan siyasi reform çalışmaları oluşturmaktadır. İlk toplantısını 18 Eylül 2003 tarihinde gerçekleştiren RİG bu çerçevede, temel hak ve özgürlükler, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konularındaki düzenlemeleri güçlendiren ve güvence altına alan kapsamlı mevzuat reformlarının etkin olarak uygulanmasını üst düzeyde takip etmekte ve yönlendirmektedir.

22 Temmuz Genel Seçimleri sonrasında ilk kez bugün yapılan RİG toplantısında, öncelikli olarak 2006 yılı İlerleme Raporunda kayıtlı hususlar ve devam etmekte olan AB katılım müzakereleri üzerinde bir değerlendirme yapılmış, esas itibarıyla vatandaşlarımızın daha da iyi yaşam standartlarına kavuşturulmaları amacıyla gerçekleştirilen reformlar ele alınmış, reformların derinleştirilmesi ve sürdürülmesi hususundaki kararlılık vurgulanmıştır. Bu amaçla alınabilecek önlemler üzerinde durulmuş, müzakere fasıllarının siyasi nitelikli açılış kriterlerinin karşılanması için bir takvim oluşturulması benimsenmiştir.

Reform İzleme Grubu, bu yeni dönemde, bugüne kadar olduğu gibi, siyasi reform çalışmalarını ve uygulamaları dikkatle izleyecektir. Bu amaçla, RİG’in alt grubunu oluşturan RİG Bilgi Derleme Grubu da çalışmalarını yoğunlaştıracaktır.