No:116 -;11 Temmuz 2003, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş´ın, Kıbrıs´ta Ara Bölgede bulunan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı hakkındaki;önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Denktaş bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan’a bir mektup göndererek halen Kıbrıs’ta Ara Bölgede bulunan Lefkoşa Uluslararası Havaalanı’nın onarılarak, 1993-1994 yıllarında BMGS’nin önerdiği Güven Artırıcı Önlemler Paketi ve uygulama esaslarına göre Kıbrıs’ta iki tarafın da yararlanabileceği şekilde hizmete ve hava trafiğine açılmasını önermiştir. Sayın Denktaş ayrıca, iki taraf arasında güven ve işbirliğinin tesisi için ilave bazı önerilerde de bulunmuştur. Türkiye Sayın Denktaş’ın bu  önerilerini tamamen paylaşmakta ve desteklemektedir.

İlgili tarafların, BM ve AB’nin ve uluslararası camianın bu önemli açılımı aynı anlayışla değerlendirmelerini ve desteklemelerini beklemekteyiz. Biz Türkiye olarak, Sayın Denktaş’ın önerisinin uygulamaya konulması için her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Sayın Denktaş’ın bu önerileri kabul edildiği takdirde, GKRY havayolu şirketlerinin Türk hava sahasını ve havaalanlarını kullanabilmeleri imkanı da doğabilecektir.

Türkiye, hava ve deniz ulaştırması alanında Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız ambargo ve kısıtlamaların artık sona ermesini beklemektedir. Bu çerçevede, bu sürece katkıda bulunmak amacıyla GKRY ile karşılıklı olarak ticari ilişkileri ve deniz taşımacılığını geliştirmeyi de öngörüyoruz.

Bu önerinin taraflarca uygulamaya konulması Türk tarafının Nisan ayında atmış olduğu adımlarla Adada ortaya çıkan olumlu ve yapıcı atmosferin güçlendirilmesi neticesini vereceği gibi, kapsamlı bir uzlaşı ve çözümün de yolunu açacaktır.