NO:106 - 16 Temmuz 2007, Yukarı Karabağ´daki Seçimler hk.

 

Azerbaycan’ın Ermenistan’ın işgali altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesinde uluslararası hukuk göz ardı edilerek ve uluslararası toplumun beklentilerinin hilafına 10 Aralık 2006 tarihinde yapılan “Anayasa Referandumu”nun ardından bu kere 19 Temmuz 2007 tarihinde sözde “Cumhurbaşkanlığı” seçimlerinin düzenleneceği öğrenilmiştir.

Yukarı Karabağ’da hukuka aykırı mevcut durumu tek yanlı olarak meşrulaştırma çabalarının bir parçası olarak görülen bu seçimler, aynı zamanda uluslararası hukuk ilkelerinin, BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT ilkelerinin açık ihlâli niteliğindedir.

Yukarı Karabağ ihtilafı, Güney Kafkasya'da barış, istikrar ve işbirliğinin tesisinin önünde en önemli engeli teşkil etmekte ve bölge ülkeleri arasında iyi komşuluk ve işbirliğine elverecek bir ortamın oluşturulmasını engellemektedir. Yukarı Karabağ sorununa ve Azerbaycan-Ermenistan ihtilafına barışçı çözüm bulunması amacıyla AGİT Minsk Süreci çerçevesinde görüşmelerin sürdüğü bir aşamada, işgal altındaki Yukarı Karabağ bölgesinde bir “Cumhurbaşkanlığı” seçiminin düzenlenmesinin barışçı çözüme yönelik çabalara meydan okuyan bir girişim olduğu açıktır.

Bu itibarla Türkiye, Azerbaycan’ın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün yeni bir ihlalini teşkil eden bu eylemi kınarken, gayrı meşru addettiği “Cumhurbaşkanlığı” seçiminin uluslararası hukuk bakımından herhangi bir bağlayıcılığı olmayacak sonuçlarını da tanımayacaktır.