No:101 - 12 Haziran 2003, ABD Dışişleri Bakanlığı´nca 11 Haziran 2003 tarihinde açıklanan 2002 Yılı İnsan Ticareti Raporu hk.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nca 11 Haziran 2003 tarihinde açıklanan 2002 Yılı İnsan Ticareti Raporu’nda Türkiye’nin, geçen yıl da olduğu üzere, insan ticaretiyle mücadelede yeterince çaba harcamayan ülkeleri belirleyen 3üncü kategoride yeraldığı öğrenilmiştir.

Türkiye, insan ticaretiyle mücadele bağlamında, son bir sene içinde radikal önlemler almış ve bu konuda hukuki altyapısındaki gerekli tüm eksiklikleri tamamlamıştır. Bu alanda uluslararası sözleşme ve protokolleri iç hukukumuzun bir parçası haline getiren temel yasaları çıkarmış ve uygulamaya başlamıştır. Bu konuda tarafımızdan alınan sözkonusu tedbirlere ilişkin bilgiler ayrıntılarıyla ABD’ye de bildirilmiştir.

Hal böyle iken, sözkonusu Raporda, ülkemize ilişkin olarak gerekli düzeltmenin yapılmamış olması, Raporun nesnel ölçütlere dayandırılmadan hazırlandığını göstermektedir.

Bu durum, tarafımızdan üzüntü ve hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.