No:196, 30 Ağustos 2011, SAYIN BAKANIMIZIN ROMANYA’YA YAPACAĞI ÇALIŞMA ZİYARETİ HK. No:195, 29 Ağustos 2011, Cezayir’de Cherchell Şehrinde Bulunan Harp Akademisine Yönelik Saldırı Hk. No: 194, 29 Aqustos 2011, Irak’ta Um el-Kura Camii’ne Düzenlenen Saldırı Hk. No: 193, 28 Ağustos 2011,AB Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısı Hk. No:192, 26 Ağustos 2011, Nijerya'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. No: 191, 25 Ağustos 2011, Pakistan'da Meydana Gelen Terör Saldırısı Hk. No: 190, 25 Ağustos 2011, Sayın Bakanımızın Kosova ve Bosna-Hersek Ziyareti Hk. No: 189, Kabil'de British Council Ofisine Karşı Gerçekleştirilen Saldırı Hk. No:188, Pakistan'ın Hayber Bölgesindeki Bir Camii'ye Düzenlenen Saldırı Hk. No: 187, 15 Ağustos 2011, Irak’ta Meydana Gelen Olaylar Hk. No: 186, 12 Ağustos 2011, İsrail Hükümeti’nin Ramat Shlomo Yerleşimindeki Konut İnşasına İlişkin Kararı Hk. No: 185, 10 Ağustos 2011, Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Hina Rabbani Khar'ın Ülkemize Yapacağı Ziyaret Hk. No: 184, 9 Ağustos 2011, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesi Acil Toplantısı Hk. No: 183, 9 Ağustos 2011, Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohamed Kamel Amre'nin Ülkemize Yapacağı Ziyaret Hk. No: 182, 9 Ağustos 2011, İsrail Hükümeti’nin Doğu Kudüs’teki Har Homa Yerleşiminde Yeni Konut İnşa Etmesi Hk. No: 181, 5 Ağustos 2011, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri Hk. No:179, 2 Ağustos 2011, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yercan Kazıkhanov'un Türkiye’ye Ziyareti Hk.
No: 181, 5 Ağustos 2011, GKRY'nin Doğu Akdeniz'de Petrol ve Doğalgaz Arama Faaliyetleri Hk.

Uluslararası hukuk, yarı kapalı bir deniz olan Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge sınırlandırmalarının, ilgili ülkeler arasında ve tüm tarafların hak ve çıkarları gözetilerek, hakça yapılmasını amirdir.

Bununla birlikte GKRY, uluslararası hukukun hilafına ve üçüncü tarafların haklarını ihlal ederek, 2003 yılından itibaren Doğu Akdeniz’deki ülkelerle deniz yetki alanlarını sınırlandıran ikili anlaşmalar yapma gayretlerini sürdürmüş, ayrıca petrol/doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunmuştur.

GKRY’nin yaptığı bu anlaşmalar ve petrol/doğal gaz arama faaliyetleri Kıbrıs sorununun çözümünü olumsuz etkilemekte ve ayrıca bölge ülkeleri arasında yeni ihtilaflara neden olmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak, gerek ülkemizin gerek KKTC’nin görüşleri ve ikazları bölge ülkeleri ve BM nezdinde zamanında kayda geçirilmiş, Kıbrıs Adası’nın güneyinde geçerliliği bulunmayan ruhsatlara dayanarak petrol/doğal gaz arama-çıkarma faaliyetlerine ilgi duyan şirket ve ülkelerin sorumluluk ile hareket etmelerini beklediğimiz belirtilmişti.

Konuya yaklaşımımız ve görüşlerimiz geçerliliğini elan muhafaza etmektedir.

Kıbrıs Adasının güneyinde önümüzdeki Ekim ayı başında fiilen sondaj çalışmalarına başlanılacağına yönelik son dönemde çıkan haberler ve yapılan resmi açıklamalar ışığında, bazı hususlara tekrar dikkat çekilmesinde fayda bulunmaktadır.

Kıbrıs Rum tarafı tek yanlı olarak tüm Ada adına, Ada’nın bütününe ait olan doğal kaynaklar konusunda söz söyleme, girişim yapma ve/veya anlaşma imzalama hak ve yetkisine sahip değildir. Bu tür yasal dayanaktan yoksun faaliyetler, Ada’da ve bölgede gerginlik yaratmakta, kurucu halk olan Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynaklarından eşit şekilde yararlanma hakkına halel getirmekte, halen devam etmekte bulunan görüşmeler sürecine zarar vermektedir.

Yeni bir ortaklık kurulması amacıyla Ada’nın geleceğini belirlemeye yönelik görüşmelerin devam etmekte olduğu ve kritik bir aşamaya ulaştığı bu dönemde, bu tür tek yanlı faaliyetlerde bulunmanın taşıdığı risk ve sakıncalar ise aşikârdır. Rum Yönetiminin hareket tarzı zamansız olduğu kadar bir sorumsuzluk örneğidir. Bu hareketler uzlaşı çabalarına darbe vurmaktadır.

Bir başka bölge ülkesinin de GKRY’nin imzaladığı bir ikili sınırlandırma anlaşmasını BM nezdinde girişim konusu yapması, bu tür tek yanlı teşebbüslerin bölgenin barış ve istikrarına menfi etkide bulunduğunun ve mevcut sorunlara yenilerinin eklenmesine yol açtığının en açık kanıtıdır.

Uluslararası toplumun, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının Ada’nın doğal kaynaklarından eşit olarak faydalanma hakkını gasp etmeye yönelik bu girişimlerine prim vermemek için sorumlulukla hareket etmesi gerekmektedir.

Ülkemiz ve KKTC bölgedeki meşru hak ve çıkarlarını korumak amacıyla uluslararası hukuka uygun şekilde bundan böyle de diplomatik ve siyasi kanallardan girişimlerini sürdüreceklerdir. Türkiye’nin ve KKTC’nin bu maksatla gereğine tevessül edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Beklentimiz kapsamlı çözüm görüşmelerinin sürdüğü bir ortamda görüşmeleri raydan çıkarabilecek, bölgede gerilimi yükseltebilecek, oldu-bittiler yaratmaya matuf tek yanlı girişimlerden önemle kaçınılmasıdır.