Filipinler'in Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

431

Enflasyon Oranı (%)

2,5

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

8,2

İşsizlik Oranı (%)

5,1

Nüfus (milyon)

106,7

İhracat (fob-milyar ABD$)

70,3

Nüfus artış hızı (%)

1,4

İthalat (fob-milyar ABD$)

112,9

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

3.484

Filipinler’deki Türk sermayeli firma sayısı

2

(2019)


Başlıca Ticaret Ortakları:
ABD, Japonya, Çin

Başlıca İhracat Kalemleri: Elektrikli ve elektronik ürünler, makine, rafine bakır, cevher, katotlar, kereste, yaş/kuru tropik meyveler, odun kömürü

Başlıca İthalat Kalemleri: Petrol, elektrikli ve elektronik ürünler, temel gıda ürünleri (un/unlu mamuller, süt, yumurta, et vb.) makine aksamları, motorlu taşıtlar (demiryolu hariç)


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye’nin Filipinler’le Olan İthalat ve İhracat Rakamları (milyon $)

2015

2016

2017

2018

2019

İhracat

103,873,813

106,682,654

132,959,952

176,930,577

116.863.526

İthalat

115,774,073

122,374,778

145,867,586

122,442,774

134.542.104

Hacim

219,647,886

229,057,432

278,827,538

299,373,351

251.405.630

Denge

-11,900,260

-15,692,124

-12,907,634

54,487,803

-17.678.578

Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Makine ve mekanik cihazlar, elektrikli makine/cihazlar, savunma sanayii ürünleri, eczacılık ürünleri, kozmetik, beyaz un, kanatlı eti,

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Elektrik ve elektronik ekipmanlar, tropik meyve, sentetik lifler

Filipinler ile ticaretimiz son 5 yılda önemli bir ivme kazanmıştır. 2015 yılında 219,6 milyon ABD Doları seviyesindeki ticaret hacmimiz %36 artış ile 2018 yılında 299,4 milyar ABD Doları seviyesine yükselmiştir. Yine aynı dönemde 12,9 milyon ABD Doları 5 dış ticaret açığı verdiğimiz Filipinler ile ikili ticaretimizde, 2018 yılında 54,5 milyon ABD Doları dış ticaret fazlası verilmiştir. Bu dış ticaret fazlası Filipinler ile ikili ticaret tarihimizde ulaşılan en yüksek dış ticaret fazlası rakamıdır. 2019 yılında Filipinler ile dış ticaret hacmimiz 251,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, 17,6 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. 2019 yılında Filipinler’e ihracatımız 116,8 milyon dolar olurken 134,5 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiştir.

Türk-Filipinler İş Konseyi kuruluş anlaşması 6-8 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da imzalanmıştır.

1999 yılında imzalanan Türkiye-Filipinler Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması ile kurulan Karma Ekonomik Komisyonu’nun (KEK) ilk toplantısını 6 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleştirmiştir.

Merkez Bankası istatistiklerine göre Filipinler’den Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırım bulunmamaktadır.

2015 yılından bu yana Filipinler genelinde çeşitli projeler gerçekleştirmiş olan TİKA, yeni projeler üzerinde de çalışmaktadır. AFAD ve Kızılay tarafından ülkede meydana gelen afetler çerçevesinde insani yardımlar sağlanmıştır.

Diğer yandan birçok STK’mız tarafından ülkeye çeşitli insani yardımlarda da bulunulmaktadır.