Malezya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

337

Enflasyon Oranı (%)

0,8

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

4,3

İşsizlik Oranı (%)

4,5

Nüfus (milyon)

32,7

İhracat (milyar ABD$)

245

Nüfus artış hızı (%)

0,6

İthalat (milyar ABD$)

199

Kişi Başına GSYİH (ABD$
Nominal)

10,570

Malezya’daki Türk sermayeli
firma sayısı (yaklaşık)

20

Kaynak: World Bank, Matrade

Malezya’nın başlıca ihracat ortakları (2020): Çin (%16,2), Singapur, ABD, Hong Kong, Japonya, Tayland, Hindistan, Vietnam, Güney Kore, Avustralya

Malezya’nın başlıca ithalat ortakları (2020): Çin (%21,5), Singapur, ABD, Japonya, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Endonezya, Hindistan ve Almanya

Başlıca İhraç Ürünleri: Elektronik ve Elektronik Ürünler, Petrol Ürünleri, Kimyasallar ve Kimyevi Ürünler, Sıvılaştırılmış Doğal Gaz-LNG, Metal Ürünleri, Makina Aksam ve Parçaları


TÜRKİYE-MALEZYA İKİLİ TİCARET VERİLERİ (1.000 Dolar)

Yıl

İhracat
$ / Bin

İhracat Değişim %

İthalat
$ / Bin

İthalat Değişim %

Hacim
$ / Bin

Denge
$ / Bin

2014

324.467

15,26

1.286.532

-4,88

1.610.999

-962.064

2015

364.922

12,47

1.408.496

9,48

1.773.419

-1.043.574

2016

329.254

-9,77

2.046.167

45,27

2.375.422

-1.716.913

2017

293.313

-10,92

3.097.171

51,36

3.390.484

-2.803.858

2018

375.683

28,08

2.251.571

-27,3

2.627.254

-1.875.887

2019

354.238

-5,71

1.847.831

-17,93

2.202.069

-1.493.592

2020

381.913

7,81

1.990.602

7,73

2.372.515

-1.608.690

2020

381.913

7,81

1.989.963

7,69

2.371.876

-1.608.051

2021

444.983

16,51

3.098.190

55,69

3.543.173

-2.653.207


Başlıca İhraç Ürünlerimiz: Demir-çelik, petrol koku, savunma sanayii ürünleri, sebze-meyve, tekstil elyafı ve mamulleri ile giyim eşyası ve aksesuarları

Başlıca İthal Ürünlerimiz: Palm yağı ve diğer bitkisel yağlar, elektrikli makina ve cihazlar (diot ve transistörler) sentetik filament iplikler, işlenmemiş alüminyum, organik kimyasallar, sentetik ve devamsız liflerdir.

2021 yılında Malezya ile ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla %49,4 artışla 3,5 milyar doları aşmıştır. Bu çerçevede, 2021 yılında Malezya’ya ihracatımız %16,5 ithalatımız ise %55,6 artmıştır.

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması, Dönemin Malezya Başbakanı Najib Razak'ın ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret vesilesiyle 17 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da imzalanmış ve tarafların iç onay süreçlerini tamamlamalarının akabinde 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Anlaşma, Türkiye ile ASEAN üyesi bir ülke arasında yürürlüğe giren ilk STA olma özelliğini taşımaktadır.

Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Azmin Ali, 12-15 Temmuz 2021’de ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret sırasında, STA’nın hizmetleri, yatırımları ve e-ticareti kapsayacak şekilde genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda yürütülmekte olan çalışmaların, 2022 yılının ilk yarısında sonuçlanması öngörülmektedir.

Türkiye - Malezya İş Konseyi, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın Malezya’yı ziyareti sırasında 1995 yılında Malezya Ulusal Sanayi ve Ticaret Odası ile imzalanan anlaşma ile kurulmuştur. İş konseyinin halihazırda Türkiye sekretaryası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Malezya tarafı sekretaryası ise Asya Strateji ve Liderlik Enstitüsü (ASLI) tarafından deruhte edilmektedir.

Kuala Lumpur Ticaret Müşavirliğimiz verilerine göre Malezya’daki Türk yatırımı toplamı yaklaşık 350 milyon ABD Doları olup, en büyük yatırımımız Evyap firmasının, Evyap Sabun Malaysia Sdn Bhd firması adı altında Malezya’nın Johor eyaletinin Tanjung Langsat endüstriyel bölgesinde kurmuş olduğu dünyanın en büyük kapasiteye sahip oleokimya tesisidir.

Malezya’nın Türkiye’deki doğrudan yatırım tutarı toplamı 898 milyon dolara ulaşmıştır. En büyük Malezyalı yatırım, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı AŞ’dir.

Ülkemize diğer ülkeler üzerinden transfer edilen Malezya menşeli yatırım tutarı ise 2,3 milyar dolara ulaşmıştır. Türkiye’de çeşitli sektörlerde 48 adet Malezya sermayesine sahip şirketin faaliyet gösterdiği bilinmektedir.

2020 yılında demir-çelik,altın-gümüş-platinden mücevher, tekstil iplikleri, sebze-meyve ve petrol ürünleri ihracatımızın önemli kalemlerini oluşturmaktadır.

2021 yılında Malezya’dan ithalatımız bir önceki yıla göre %55,6 artarak 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında, ithalatı en çok yapılan ürünler; palm yağı başta olmak üzere alüminyum, giyim eşyası ve aksesuarları, elektrik makineleri ve cihazlar, organik kimyasallar, tekstil iplikleri ve plastiktir.