Kamboçya'nın Siyasi Görünümü

İlk insan yerleşimlerinin M.Ö. 2000’li yıllara tarihlendiği Kamboçya coğrafyasında kurulan ilk devletin M.S. 1-6. yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüş olan Funan Devleti olduğu bilinmektedir.

Bununla birlikte, bugünkü Kamboçya’nın da dahil olduğu Güneydoğu Asya topraklarının büyük bölümünde, 9-15.yüzyıllar arasında hüküm sürmüş olan Angkor İmparatorluğu, tarihsel olarak Kmer coğrafyasında kurulmuş en etkin devlet olarak nitelendirilmektedir.

Angkor İmparatorluğu’nun 1432 yılında tarih sahnesinden çekilmesinin ardından bölgede siyasî açıdan istikrarsız bir döneme girilmiştir. Bu yüzyıllarda Kamboçya’da yerel güce sahip yönetimler kurulmuş, Vietnam ve Siyam (Tayland) etnik kökenli grupların bölge üzerinde hakimiyet mücadelesi sözkonusu olmuştur.

1863 yılında Fransız idaresine giren Kamboçya, bağımsızlığını 1953’te kazanmıştır.

1975-1979 yılları arasında Kamboçya’da yönetimi elinde bulunduran Kızıl Kmerler rejiminin yol açtığı tahribatın yanı sıra, komşu Tayland ve Vietnam’da yaşanan ve bölgenin istikrarını olumsuz yönde etkileyen gelişmeler Kamboçya’nın yakın siyasi tarihinde etkili olmuştur.

Ülkedeki iç karışıklıklar 1980’li yıllarda da devam etmiş, bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yürütülen müzakereler neticesinde iç barış sağlanarak 1991 yılında BM gözetiminde geçici bir yönetim kurulmuştur.

1993 yılında “Kamboçya Krallığı” adını alan ülke, o tarihten bu yana meşruti monarşi ile yönetilmektedir.

Mevcut Kral Norodom Sihamoni, 2004 yılında tahta çıkmıştır. Parlamento, 125 üyeli Ulusal Meclis ve 62 üyeli Senato’dan oluşmaktadır.

Kamboçya’da 29 Temmuz 2018 tarihinde yapılan son Genel Seçimlerde Başbakan Hun Sen liderliğindeki Kamboçya Halk Partisi (Cambodian People’s Party- CPP), ülke çapında almış olduğu %77,36'lık oy oranıyla, Ulusal Meclisteki 125 milletvekilliğinin tümüne sahip olmuştur.