Kamboçya'nın Ekonomisi

Ülke Ekonomisi:

GSYİH (milyar ABD$)

16,9

Enflasyon Oranı (%)

3,5

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

7,0

İşsizlik Oranı (%)

3,0

Nüfus (milyon)

15,0

İhracat (fob-milyar ABD$)

7,696

Nüfus artış hızı (%)

1,63

İthalat (fob-milyar ABD$)

10,439

Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP)

1.130

Kamboçyadaki Türk sermayeli firma sayısı

5

Kaynak: TÜİK.,Punom Pen BE


Başlıca ticaret ortakları : ABD, Hong Kong, Singapur,İngiltere, Almanya
Başlıca ihracat kalemleri : tekstil, konfeksiyon, ayakkabı,elektrikli makine ve cihazlar, pirinç.
Başlıca ithalat kalemleri : hazır giyim ara ürünleri, petrol ürünleri, inşaat malzemesi, makina, motorlu araçlar, kozmetik ve eczacılık ürünleri.


İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

YILLAR

İHRACAT

İTHALAT

HACİM

DENGE

2011

3,9

45,8

49,7

-41,9

2012

5,2

46,4

51,6

-41,2

2013

10,8

76,4

87,2

-65,6

2014

11,6

112,8

124,4

-101

2015

13,7

94,7

108,4

-81,1

Kaynak: TÜİK (milyon ABD Doları)


Başlıca İhraç Ürünlerimiz : Taşkömürü katranı ve ham petrolden ürünler; vitaminler,hormonlar, alkolidler, antibiyotikler, ilaçlar, tıbbi eşya; tekstil elyafi ve mamulleri; metal dışı mineral mamuller.

Başlıca İthal Ürünlerimiz : Giyim eşyası ve aksesuarları,ayakkabılar vb. Eşya, diğer ulaşım araçları, haberleşme, hayal-ses kayıt cihazları, kara ulaşım araçları.

Türkiye-Kamboçya 1. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık ile Kamboçya Ticaret Bakanı Sayın Chanthol Sun tarafından 11 Şubat 2015 tarihinde Punom Pen’de gerçekleştirilmiştir. Taraflar, bu toplantıda, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2020 yılı itibariyle 500 milyon dolar seviyesine ulaştırılması hususunda mutabık kalmışlardır.

DEİK ve Kamboçya Ticaret Odası arasında Şubat 2013’de Türk-Kamboçya İş Konseyi Kuruluş anlaşması imzalanmıştır. Bu bağlamda, İş Konseyi’nin ilk sektörel değerlendirme toplantısı Nisan 2015’te Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği temsilcilerinin katılımıyla Punom Pen’de gerçekleştirilmiştir.

Kamboçya’nın Türkiye’ye yönelik doğrudan sermaye yatırımı bulunmamaktadır. Kamboçya’ya yönelik Türkiye kaynaklı doğrudan sermaye yatırımı yaklaşık 13 milyon ABD Dolarıdır. Ülkede faaliyette bulunan Türk sermayeli firma sayısı 5’tir; Türkiye’de faaliyette bulunan Kamboçya sermayeli firma bulunmamaktadır.

Türkiye’nin, 2004-2013 yılları arasında Kamboçya’ya yapmış olduğu ikili resmi kalkınma yardımlarının toplamı 910.000 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye bugüne kadar, Kamboçya’da TİKA aracılığıyla yol yapımı, Bilgisyar donanımı yardımı, ve okul inşası gibi toplam maliyeti 717.000 ABD Dolarına varan projeler gerçekleştirmiştir.

Kamboçya makamlarınca talep edilen Preah Vihear Tapınağının turizm ofisinin geliştirilmesi ve Preah Vihear vilayetindeki bir hastanenin temel tıbbi ihtiyaçlarının karşılanmasını içeren proje, TİKA tarafından kabul edilmiştir.

Ülkemize giriş yapan Kamboçyalıların sayısı TÜİK tarafından münhasıran açıklanmamakta, Kamboçyalılar; Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland dışındaki bölge ülkelerini içeren “Diğer Güneydoğu Asya Ülkeleri” başlığı altına kaydedilmektedir. Bahsekonu ülkelerden ülkemize gelen turist sayısında senelik bazda düzenli bir artış kaydedilmektedir. Bu bölge ülkelerinden ülkemize gelen turist sayısı 2015 yılında 120.047’ye ulaşmıştır.