Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Hakkında İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 43. Dönem Toplantısında Alınan 47/43-POL Sayılı Karar

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında 47/43-POL sayılı karar İİT Dışişleri Bakanları 43. Konseyi (Eğitim ve Aydınlanma-Barış ve Yaratıcılığa giden yol oturumu) Taşkent' Özbekistan Cumhuriyeti, 18-19 Ekim 2016)

İslam İşbirliği Teşkilatı Şartı’nın amaç ve ilkelerini hatırlatarak, özellikle Üye Devletlere terörün her şekil ve tezahürüne karşı mücadelede işbirliği çağrısında bulunarak,

Terörün tüm halleriyle mücadeleye ve Devletlerle ve uluslararası ve bölgesel örgütlerle işbirliğini güçlendirmeye yönelik uluslararası çabaları güçlendirmek için terörle mücadele ortaklıkları kurma amacını tayin eden 13. İslam Zirvesi’nde kabul edilen İİT-2025 Eylem Programı’nı göz önünde bulundurarak,

Saikleri, gerekçesi ve kaynağı ne olursa olsun terörün her şekil ve tezahürüne karşı Zirve’nin ilkeli duruşunu vurgulayan 13. İslam Zirvesi Nihai Bildirisi rehberliğinde, terörle mücadelenin tüm Üye Devlet ve uluslararası toplumun sorumluluğu olduğunu teyit ederek ve Devletlerle ve uluslararası örgüt ve girişimlerle yapıcı işbirliği çerçevesinde terörle ve aşırıcılıkla mücadelede kapsamlı bir İslami strateji benimsemeye ve İİT’nin terörle mücadelede uluslararası çabalarda etkin rol oynamasına yönelik ihtiyacın altını çizerek,

BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi dâhil olmak üzere BM Terörle Mücadele Çerçevesi ile terörü önleme ve terörle mücadele konusunda Birleşmiş Milletler’in hedef ve ilkelerinin bilincinde olarak,

Terörist ve terör oluşumlarınca STK’nın çalışmalarının kötüye kullanılmasını önlemek üzere Üye Devletlerin gerekli önlemleri almasına ilişkin ihtiyacın yanı sıra her şekil ve tezahürde terörün kınanmasını tekrar teyit ederek,

Türkiye’nin, İslam ülkelerinin ve diğerlerinin kamu düzenine, meşru kamu kurumlarına, güvenlik ve istikrarına yönelik tehdit ve risk teşkil eden çeşitli hukuki kılıf ve şekillerle organize olan Türk vatandaşı Fethullah Gülen tarafından yönetilen uluslararası ağın hafi, yasadışı ve gizli yöntem, güdü, faaliyet ve hedeflerinden derin endişe duyarak, Türkiye’nin; anayasal düzenine, kamu kurumlarına, güvenlik ve istikrarına yönelik teşkil ettiği büyük tehdit karşısında yurtiçinde ve yurtdışında Fethullah Gülen’e bağlı olarak çoğunlukla Türk vatandaşlarından oluşan ve yönlendirilen Fethullah Gülen ağını hukuki olarak terör örgütü şeklinde sınıflandırdığının idrakine vararak,

1. Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETO) mensup silahlı bir grup ve bu grubun sivil işbirlikçileri tarafından 15 Temmuz 2016’da Türk Anayasasına, Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve halkına karşı gerçekleştirilen darbe girişimini şiddetle kınamakta,

2. FETO darbecilerinin şiddet içeren eylemlerinin sonucunda siviller de dâhil olmak üzere yüzlerce insanın ölümünden ve yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmekte ve Türk Hükümeti ve halkıyla olan dayanışmasını ifade etmekte,

3. Hayatları pahasına demokrasiyi ve anayasayı savunan Türk halkının sağlam duruşunu tebrik etmekte ve Ümmet için güvenliği, istikrarı ve refahı hayati önem arz eden Türkiye’de Hükümetin bir an önce kontrolü ele almasını memnuniyetle karşılamakta,

4. Demokrasiyi, adaleti ve birliği sağlamak için Fethullahçı Terör Örgütü’ne karşı Türk Hükümetiyle ve halkıyla olan tam dayanışmasını bildirmekte,

5. Üye Devletleri, Fethullahçı Terör Örgütü’yle ilişkili Türk vatandaşları tarafından organize edilen ve yönetilen kuruluşlara ve gruplara karşı her türlü gerekli tedbiri almaya ve bu yönde Türkiye’yle işbirliği yapmaya davet etmekte,

6. Genel Sekreterin işbu Kararın uygulanmasını takip etmesini ve 44. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına rapor etmesini talep etmektedir.