Tablo : 2 - KURUMLAR VERGİSİ ORANLARI (2000-2003)          
  (Merkez+Diğer İdareler) Birleştirimiş Vergi Oranı Kıyaslaması            
                         
    AB 15 Ülkeleri AB 4 Ülkeleri AB 19 Ülkeleri AB Dışı Ülkeler 2000 2001 Önceki Yıla Göre Fark 2002 Önceki Yıla Göre Fark 2003 Önceki Yıla Göre Fark 2003-2000 Farkı
1 Avustralya       x 34,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 -4,0
2 Avusturya x   x   34,0 34,0 0,0 34,0 0,0 34,0 -6,2 0,0
3 Belçika x   x   40,2 40,2 -2,5 40,2 -3,5 34,0 -2,0 -6,2
4 Kanada       x 44,6 42,1 0,0 38,6 0,0 36,6 0,0 -8,0
5 Çek Cumhuriyeti   x x   31,0 31,0 -2,0 31,0 0,0 31,0 0,0 0,0
6 Danimarka x   x   32,0 30,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0 -2,0
7 Finlandiya x   x   29,0 29,0 -1,4 29,0 -1,0 29,0 0,0 0,0
8 Fransa x   x   37,8 36,4 -13,1 35,4 0,0 35,4 1,3 -2,4
9 Almanya x   x   52,0 38,9 -2,5 38,9 -2,5 40,2 0,0 -11,8
10 Yunanistan x   x   40,0 37,5 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 -5,0
11 Macaristan   x x   18,0 18,0 0,0 18,0 -12,0 18,0 0,0 0,0
12 İzlanda       x 30,0 30,0 -4,0 18,0 -4,0 18,0 -3,5 -12,0
13 İrlanda x   x   24,0 20,0 -1,0 16,0 0,0 12,5 -2,0 -11,5
14 İtalya x   x   37,0 36,0 0,0 36,0 0,0 34,0 0,0 -3,0
15 Japonya       x 40,9 40,9 0,0 40,9 -1,1 40,9 0,0 0,0
16 Kore       x 30,8 30,8 0,0 29,7 -7,1 29,7 0,0 -1,1
17 Lüksemburg x   x   37,5 37,5 0,0 30,4 0,0 30,4 -1,0 -7,1
18 Meksika       x 35,0 35,0 0,0 35,0 -0,5 34,0 0,0 -1,0
19 Hollanda x   x   35,0 35,0 0,0 34,5 0,0 34,5 0,0 -0,5
20 Yeni Zelanda       x 33,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0
21 Norveç       x 28,0 28,0 -2,0 28,0 0,0 28,0 -1,0 0,0
22 Polonya   x x   30,0 28,0 0,0 28,0 -2,2 27,0 0,0 -3,0
23 Portekiz x   x   35,2 35,2 0,0 33,0 -4,0 33,0 0,0 -2,2
24 Slovakya   x x   29,0 29,0 0,0 25,0 0,0 25,0 0,0 -4,0
25 İspanya x   x   35,0 35,0 0,0 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0
26 İsveç x   x   28,0 28,0 -0,2 28,0 -0,3 28,0 -0,3 0,0
27 İsviçre       x 24,9 24,7 0,0 24,4 0,0 24,1 0,0 -0,8
28 Türkiye       x 33,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 0,0
29 İngiltere x   x   30,0 30,0 -0,1 30,0 0,0 30,0 0,1 0,0
30 ABD       x 39,4 39,3 -1,1 39,3 -1,3 39,4 -0,5 0,0
OECD-ortalama         33,6 32,5 -9,9 31,2 -1,2 30,8 0,0 -2,9
Maksimum Oran (A)         52,0 42,1 0,0 40,9 -2,0 40,9 -3,5 -11,1
Minumum Oran (B)         18,0 18,0 -0,6 16,0 0,2 12,5 0,7 -5,5
( A / B )         2,9 2,3 -1,6 2,6 -1,2 3,3 -0,7 0,4
AB15-ortalama         35,1 33,5 -0,5 32,4 -1,0 31,7 -0,3 -3,4
AB4-ortalama         27,0 26,5 -1,4 25,5 -1,1 25,3 -0,6 -1,8
AB19-ortalama         33,4 32,0 -0,6 30,9 -1,5 30,3 -0,3 -3,1
AB dışı-ortalama         34,0 33,3 0,0 31,8 0,0 31,5 0,0 -2,4