BN:1 - 19 Şubat 2009, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle İstanbul'da Kain Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası Arasında İmzalanacak Merkez Anlaşması Hk.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İstanbul'da kain Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Sekretaryası arasında Merkez Anlaşması 20 Şubat 2009 tarihinde, Ankara'da, imzalanacaktır. Sözkonusu Anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Müsteşar Ekonomik İşler Yardımcısı Büyükelçi Selim Kuneralp ile D-8 Sekretaryası Genel Sekreteri Dr. Dipo Alam tarafından imzalanması kararlaştırılmıştır.

Bu vesile ile Dışişleri Bakanlığı Taha Carım Salonunda, 20 Şubat 2009 Cuma günü saat 16:30'da imza töreni düzenlenecektir. Sözkonusu imza törenine D-8 Ülkelerinin Ankara'da kain Büyükelçilikleri ile Dışişleri Bakanlığımız ilgili birimleri davet edilmektedir.

Türkiye’nin girişimiyle hayata geçirilen bir işbirliği platformu olan Gelişen Sekiz Ülke (D-8)’nin kurulmasına yönelik olarak atılan ilk adımı, Türkiye’nin daveti üzerine Pakistan, İran, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’nın katılımıyla 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Kalkınmada İş Birliği Konferansı” oluşturmuştur. 15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul’da yapılan Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi sonucunda D-8, İstanbul’da tesis edilen bir İcra Direktörlüğü’nü haiz bir yapıyla resmen kurularak faaliyetine başlamıştır.

Şimdiye kadar D-8 çerçevesinde İstanbul, Dakka, Kahire, Tahran, Bali ve Kuala Lumpur’da olmak üzere altı Zirve, 11 Bakanlar Konseyi, 26 Komisyon ve çok sayıda teknik toplantı düzenlenmiştir.

Güney-Güney diyaloğu çerçevesinde gelişme yolundaki ülkeler arasında oluşturulan işbirliği örneklerinden biri olan D-8’in amacı; kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkânlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini yükseltmektir.

1997-2006 yılları arasında etkinliklerini İcra Direktörlüğü şeklinde sürdüren D-8, 9. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nda Genel Sekreterliğe dönüştürülmüştür. D-8’in, İstanbul’da yerleşik bir Sekretaryası bulunmaktadır. Daha önce İstanbul’da KEİ binası içinde faaliyet göstermekte olan D-8 Sekretaryası, Ağustos 2006’dan itibaren İstanbul’da yeni bir ofise taşınmıştır.

İmzalanması öngörülen sözkonusu Merkez Anlaşması ülkemizin ev sahipliğini yaptığı D-8 Sekretaryası’nın görev ve faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürebilmesini teminen hukuki statüsünün belirlenmesi amacını taşımaktadır.