#

Bakanlığı Takip Edin:

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru, 4 Eylül 2020

Yazılı aşaması 2-3 Kasım 2019, sözlü aşaması ise 24 Şubat- 5 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen Bakanlığımız Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavı’nda başarılı olan adayların (asil ve yedek) başarı sırasına göre sıralı listelerine, kategorileri itibariyle aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

Kategori-1 (İngilizce)

Kategori-2 (Almanca, Fransızca)

Kategori-3 (Rusça)

Kategori-5 (Arapça, Farsça)

Kategori-6 (İspanyolca, İtalyanca)

Kategori-7 (Portekizce, Yunanca)

Başarılı olan adayların aşağıda kayıtlı belgelerle birlikte 16 Eylül 2020 Çarşamba günü ve 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18.00’a kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdür Yardımcılığı’na (C Blok 442 ve 443 no’lu odalar) başvurmaları gerekmektedir:

- Ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okumuş iseler buna dair belge;

- Lise diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir);

- Varsa yüksek lisans/doktora diplomasının aslı veya onaylı örneği ile bir adet fotokopisi;

- Varsa sınava katıldıkları yabancı dil dışında başka yabancı dilden YDS veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından tanınan uluslararası yabancı dil sonuç belgesi;

- 4 adet vesikalık fotoğraf;

- Kamu veya özel sektörde hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi;

- Hâlihazırda kamu görevlisi ise kurumundan alınacak hizmet cetveli;

- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu;

- Sözlü sınavdan sonra evlenen adaylardan,

Eşleri Türk olanlar için: Eşlerinin iki adet nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi ve fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ),

Eşleri yabancı uyruklu olanlar için: Eşlerinin iki adet pasaport veya nüfus cüzdanı/kimlik fotokopisi, fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Form için tıklayınız ), ikamet izni olanların ikamet izni fotokopisi ve Türkiye Cumhuriyeti makamlarından alınmış adli sicil belgesi.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
Personel Genel Müdür Yardımcılığı