#

Yurtdışına Çıkış Harcı

23.03.2007 tarih ve 26471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5597 sayılı kanunun 1. maddesine göre "Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yurtdışına çıkış yapanlardan çıkış başına 15 YTL harç alınır" hükümü getirilmiştir.

Aşağıdaki guruplar harç uygulamasından muaf tutulmuştur.
- Çıkış tarihi itibariyle yurtdışında oturma izni bulunanlar
- 7 yaşını doldurmamış olanlar
- yurtdışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı

Yurtdışında oturma izni bulunan vatandaşlarımız Türkiye'den çıkışlarında oturma izin belgelerini ibraz ettikleri takdirde başkaca bir işleme gerek kalmadan harçtan muaf tutulacaklardır.

Pasaportlarında aşağıdaki kaşelerden biri bulunan vatandaşlarımızdan, oturma izin belgelerini çıkış kapısında ibraz etmeseler de harç tahsil edilmeyecektir.
- işçidir
- işçi ailesidir
- işçi çocuğudur.
- Süresiz yurtdışında oturumu bulunmaktadır.
- ....................tarihleri arasında yurtdışında oturumu bulunmaktadır.
Çifte vatandaşlar yabancı ülke pasaportu ile seyahat edebildiklerinden harç ödemek zorunda değildirler.
Resmi görevle yurtdışına çıkan kamu görevlileri harç muafiyetinden faydalanamazlar.