#

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü Hakkında Duyuru

Yüksek Seçim Kurulu’nun 26.04.2018 tarihli ve 2018/296 sayılı kararı ile kabul edilen "Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esasları"nı gösterir 140/II sayılı Genelge uyarınca, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarına ilişkin www.ysk.gov.tr adresinde 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de ilân edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüklerinin askı süresi yarın (12 Mayıs 2018, Cumartesi) Türkiye saati ile 17.00'de sonlandırılacaktır.

Dış temsilciliklerimiz, resmi tatil günleri dâhil olmak üzere çalışarak vatandaşlarımızın adres beyanı başvurularını kabul etmektedirler. Dış Temsilciliklerimizin adres beyan başvurularını, bulundukları ülkenin zaman dilimine göre hangi tarih ve saatlerde kabul ettiği bilgisi ilgili Temsilciliklerimizin internet sayfalarında bulunmaktadır.

Saygıyla duyurulur.