Yemen'in Siyasi Görünümü

Yemen Cumhuriyeti, 1990 yılında Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Güney Yemen) birleşmesiyle kurulmuştur. Ülke, 1978 yılından bu yana, önce Yemen Arap Cumhuriyeti’nde, daha sonra Yemen Cumhuriyeti’nde iktidarını sürdürmüş olan ve son olarak 2006 yılında 7 yıl için yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Saleh tarafından yönetilmektedir. Çok partili parlamenter rejime sahip olan Yemen’de, Devlet Başkanı esas karar alıcı konumundadır.

2011 Ocak ayından itibaren, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşanan, mevcut rejim karşıtı halk hareketleri Yemen’de de etkisini göstermiştir. Cumhurbaşkanı Saleh karşıtı geniş çaplı protesto gösterileri 10 Haziran 2011 tarihi itibariyle devam etmektedir. Toplum yapısına aşiret düzeninin hakim olduğu ve silahlanmanın oldukça yaygın olduğu ülkede, muhaliflerin tarafında yer alan ülkenin en güçlü aşiretinin mensupları ile güvenlik güçleri arasında Mayıs 2011 sonunda meydana gelen çatışmalar iç savaş endişelerini artırmıştır. Muhalif protestolar ve iç çatışmaların sonucu olarak ortaya çıkan siyasi belirsizlik ortamı, 10 Haziran 2011 itibariyle devam etmektedir.

Yasama organı, Temsilciler Meclisi ve Şura Konseyi olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır. 301 milletvekilinden oluşan Temsilciler Meclisi üyeliği için son milletvekili seçimleri 27 Nisan 2003 tarihinde yapılmış; adil olup olmadığı tartışma konusu olan bu seçimler, Cumhurbaşkanı Saleh’in mensubu olduğu iktidar partisi Genel Halk Kongresi’nin zaferiyle sonuçlanmıştır. 2009 Nisan ayında yapılması planlanan Parlamento seçimleri, 2011 yılına ertelenmiş ancak ülkede devam eden siyasi belirsizlik ortamında halen gerçekleştirilememiştir.

Yemen, 2011 yılında başlayan rejim karşıtı gösteriler dışında, kuzeydeki Sa’ada vilayeti merkezli Şii/Zeydi Houthi aşiretinin silahlı başkaldırışı, güney vilayetlerindeki ayrılıkçı hareket ve El-Kaide örgütünün terörist faaliyetleri nedeniyle iç güvenlik tehditleri altındadır.

Özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında El Kaide örgütünün artan etkinliği karşısında, Yemen yönetimi uluslararası terörizmle mücadele alanında uluslararası toplumla işbirliği içinde olmuştur.