#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Şubat 2004)

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Şubat 2004)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin, 12’nci sayısında siz saygıdeğer okuyucularımızla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.

2001 yılının Şubat ayında yayımlanmaya başladığımız  dergimize yönelik ilginin üçüncü yıldönümümüzde artarak devam ettiğini görmenin gururu içindeyiz. Dergiyi çıkarmaya karar verdiğimizde amacımız, uluslararası gündemdeki konuları ele almak, bunların ülkemiz ile bağlantısına dikkat çekerek çok taraflı ekonomik ilişkilerdeki gelişmelere ve bu yolda sarfedilen çalışmalara duyulan ilgiyi artırmaktı. Okurlarımızdan aldığımız tepki bu amacımıza ulaşmış olduğumuzun göstergesidir.

 Bu sayıda da yine ilginizi çekeceğini düşündüğümüz birbirinden ilginç konularla karşınızdayız. Serbest Ticaret Anlaşmalarına ilişkin makalede, bu anlaşmaların Dünya Ticaret Örgütü ve uluslararası ticaretteki yeri, ülkemiz açısından değerlendirmesi ve AB yükümlülükleri çerçevesinde imzalanan bu anlaşmaların uluslararası ticaretimize katkıları hakkında bilgiler yer almaktadır.  Irak Pastası isimli makalede, uluslararası toplum tarafından kriz bölgelerine yapılan yardımlar çerçevesinde Irak’ın yeniden imarı konusu ele alınmaktadır. Bu sayımızda ilk bölümü yayımlayabildiğimiz Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimize dair makalede, Afrika ülkeleri ekonomilerine ilişkin kapsamlı veriler bulacaksınız.  Makalenin ikinci bölümünü gelecek sayıda yayımlanacaktır. Dünya ekonomisine ilişkin rakamları içeren makaleyi ise kıtalara göre verilen özet bilgiler bakımından yararlı bulacağınızı umuyoruz.

Saygılarımla,

Oktay ÖZÜYE

___________________________________________