#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Mayıs 2004)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin 13’ncü sayısında  saygıdeğer okuyucularımızla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bu sayımızda da size her zaman olduğu gibi ilginizi çekeceğini tahmin ettiğimiz konularda yazılmış makaleler  sunuyoruz.  Şubat sayımızda birinci bölümü yayınlanan Afrika ülkeleri ile ticari ilişkilerimize dair makalenin ikinci bölümünü bu sayıda bulacaksınız. Hatırlayacağınız gibi ilk bölümde Afrika ülkeleri ekonomileri hakkında bilgiler verilmişti. Bu bölümde ise sözkonusu ülkelerle ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize değinilmektedir. AB bütçesinin hazırlanışıyla ilgili makalede ise  esasen oldukça karmaşık olan bütçe konusunda son derece özlü ve yararlı bilgiler bulacaksınız. Uzakdoğu ülkeleri ile ekonomik ilişkilerimizin ele alındığı makalede  bu ülkelerle  ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik önerilere yer verilmektedir.

Dergimizde, uluslararası ekonomik gündemi meşgule eden,  ancak haklarında yeterli derecede bilgi sahibi olunmayan konulara özellikle yer vermeye çalışmaktayız. Bu sayımızda da  bu nitelikte iki konuyu sizlere sunuyoruz. Artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan internette kullanılan alan isimlerinin yol açtığı hukuki sorunlar bu konulardan biri. Bununla ilgili makalede konu, gerek iç hukukumuz gerek uluslarararası hukuk bakımından ele alınmaktadır. Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar konusundaki makalede genetik biliminde kaydedilen teknolojik gelişmelerin tarım sektöründe kullanılması olarak bilinen “yeşil devrim”  konusu olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınmaktadır.

Değerli okurlarımıza, dergimize gösterdiğiniz ve her sayıda biraz daha arttığını memnuniyetle gördüğümüz ilginiz için teşekkür ediyor, katkı ve eleştirilerinizi beklediğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Saygılarımla,

Oktay ÖZÜYE
Büyükelçi

___________________________________________