#

Uluslararası Ekonomik Sorunlar (Ağustos-2005)

“Uluslararası Ekonomik Sorunlar” dergisinin 18’nci sayısında siz saygıdeğer okurlarımızla buluşmaktan memnuniyet duyuyorum.

Bu sayımızda, günümüzde adını oldukça sık duyduğumuzu duyduğumuz bilgi ekonomisine ilişkin bir makale yayınlıyoruz. Makalede, yeni bir kavram olan bilgi ekonomisi hakkında ilginizi çekeceğinize inandığımız açıklayıcı bilgilere yer verilmekte, devletlerin geleceğe yönelik alacağı kararlarda nelere önem vermeleri gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Bu sayımızda önemi tartışmasız olan enerji konusunda iki makaleye yer veriyoruz. Petrol ve doğalgaz sektörünün Rusya Federasyonu ekonomisindeki yerine ilişkin yazıda güncel verileri bulacaksınız. Çin’in hidroelektrik enerji üretimiyle ilgili makalede, dünya ekonomisindeki önemi giderek artan bu ülkenin aynı zamanda önemli bir hidroelektrik enerji potansiyeline de sahip olduğu ortaya konmaktadır.

Ülkemizin öncülüğünde kurulan ve geliştirdiği projelerle başarısını kanıtlayan Karadeniz Ekonomik İşbirliğinin (KEİ) 13’nci yıldönümü vesilesiyle yayınladığımız makalede ise bu örgüte ilişkin yararlı bilgileri topluca bir özet halinde sunuyoruz.

OECD ülkelerindeki  emeklilik sistemlerinin karşılaştırıldığı son makalede ise OECD’nin bu konuda yaptığı son çalışmaya dair bilgiler yer almakta, Türkiye’nin üye ülkeler içindeki durumu değerlendirilmektedir.

Merkez ve dış teşkilatımızın ortak katkılarıyla hazırlanan  dergimizin yayınlanan her yeni sayısından sonra okurlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler, çabamızın yerini bulduğunun en güzel göstergesini oluşturuyor. Desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Saygılarımla,

Oğuz Özge