Türkiye-İrlanda İlişkileri

16. yüzyılda Akdeniz'e açılan ve korsanların eline geçen bir İrlanda ticaret gemisinin Osmanlı donanması tarafından seneler sonra İrlanda'ya iadesi, Türk-İrlanda ilişkilerinin ilk bilinen olayıdır.

İrlanda'da 1845-1851 yılları arasında Büyük Kıtlık sürerken 1847 yılında Sultan Abdülmecit tarafından maddi yardım gönderilmiştir. Yardımın yapıldığını kanıtlayan Osmanlı belgesi ve İngiliz yönetiminin, İrlanda mahalli makamlarının ve ileri gelenlerinin teşekkür yazıları Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde bulunmaktadır. Bilahare nakdi yardımdaki azalmayı telafi etmek amacıyla, Adaya ayrıca tahıl ve gıda maddesi yüklü beş gemi gönderildiği, İstanbul'dan yola çıkan Osmanlı gemilerinin Dublin limanına girmelerine izin verilmemesi üzerine, Dublin'e 70 km mesafedeki Drogheda limanına yanaşarak gece gizlice yüklerini boşalttıkları bilinmektedir. İrlanda'nın tarihi şehirlerinden Drogheda'nın kuruluşunun 800. ve büyük kıtlığın 150. yıldönümleri münasebetiyle, sözkonusu yardımın anısına 2 Mayıs 1995 tarihinde şehir merkezindeki bir binanın duvarına törenle bir şükran plaketi yerleştirilmiştir.

İrlanda’nın 1921’deki bağımsızlığından önce, I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde İngiliz komutası altında bir İrlanda tümeni de Osmanlı ordusuna karşı savaşmıştır. Çanakkale'de 5 bine yakın İrlandalı asker hayatını kaybetmiştir. Öte yandan, Milli Mücadelemiz, aynı dönemde bağımsızlık mücadelesi veren İrlanda kamuoyunda destek bulmuştur.

İrlanda ile diplomatik ilişkilerimiz 1951 yılında nota teatisiyle tesis edilmiştir. Dublin'deki Büyükelçiliğimiz 1973 yılı başında faaliyete geçmiştir. İrlanda’nın Ankara Büyükelçiliği ise 1998 yılında açılmıştır.

2016 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla kıyasla % 0,9 artarak 1 milyar 319 milyon Dolar, ihracatımız % 5,9 artarak 495 milyon Dolar, ithalatımız ise % 1,9 azalarak 824 milyon Dolar olmuştur. 2017 yılının ilk iki ayında ikili ticaretimiz 195 milyon Dolar (ihracat: 76 milyon Dolar, ithalat: 119 milyon Dolar) olarak gerçekleşmiştir.

2002-2016 döneminde İrlanda’dan ülkemize yapılan doğrudan yatırımların toplamı 562 milyon Dolar’dır. 31 Aralık 2016 itibariyle ülkemizde 376 civarında İrlanda sermayesine sahip şirket faaliyet göstermektedir.

Aynı dönemde, İrlanda’ya ülkemizden yapılan doğrudan yatırımların toplamı 742 milyon Dolar olmuştur.

Ülkemiz, İrlandalı turistlerin tercih ettiği turistik destinasyonlar arasında 5. sırada yer almaktadır. İrlanda'dan ülkemize 2016 yılında 54.221 turist gelmiştir.