Türkiye - Gabon İlişkileri

Türkiye ile Gabon arasında diplomatik ilişkiler, Gabon’un bağımsızlığını ilan ettiği 1960 yılında tesis edilmiş olup, ikili ilişkiler özellikle 2008 yılından sonra ivme kazanmıştır. Türkiye’nin Afrika’ya açılım politikasının bir sonucu olarak, Büyükelçiliğimiz 14 Ocak 2012 tarihinde faaliyete geçmiştir. Gabon’un Ankara Büyükelçiliği ise 30 Aralık 2015’te açılmıştır.

Son yıllarda, Türkiye ile Gabon arasındaki ikili ilişkilerin her sahasında büyük bir ilerleme kaydedilmiştir. 2011 yılından itibaren iki ülke arasında yoğun üst düzeyli ziyaretler gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde Ocak 2013’te Gabon’u ziyaret etmişlerdir. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba ise sırasıyla Temmuz 2012 ve Mayıs 2015’te ülkemizi ziyaret etmiştir.

Gabon ile ilişkilerimizde her alanda yaşanan ivme ekonomik ilişkilere de yansımıştır. 2008 yılında 13 milyon Dolar civarında olan ihracatımız 2015 yılı itibarıyla 69,5 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. İhracatımız 66,4 milyon, ithalatımız ise 3,1 milyon ABD Dolarıdır. Ticaret dengesi ülkemiz lehinedir.

Her yıl Gabonlu öğrencilere ülkemiz tarafından 10 adet yükseköğrenim bursu tahsis edilmektedir.