Türkiye - Barbados Siyasi İlişkileri

Ülkemiz ile Barbados arasındaki ilişkiler, coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar daha çok kendi bölgeleri üzerinde yoğunlaşması nedeniyle oldukça sınırlı kalmıştır. Ancak, son yıllarda ivme kazanan Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılım politikamız kapsamında bölgeye daha çok ilgi gösterilmesi, bölgede yeni Büyükelçilikler açılması, TİKA kanalıyla kalkınma ve teknik işbirliği projeleri yürütülmeye başlanması ve bölgesel örgütler ile kurumsal ilişkiler kurulması, diğer bölge ülkeleri gibi Barbados’u da içermektedir.

17-21 Temmuz 2014 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Karayip Topluluğu (CARICOM) İstişare ve İşbirliği Mekanizması Dışişleri Bakanları I. Toplantısına Barbados Dışişleri Bakanı Maxine McClean katılmıştır.

Barbados’a Karakas Büyükelçiliğimiz akreditedir.