Tayland'ın Siyasi Görünümü

Tayland’ın resmi yönetim yapısı 1932 yılından bu yana Meşruti Krallık olup, Kralın nüfuzu siyasi ve sosyal hayatta ağırlıklı olarak devam etmektedir. 1946 yılından bu yana tahtta kalan Kral Bhumibol Adulyadej (IX. Rama) 13 Ekim 2016 tarihinde vefat etmiştir. Kralın vefatından sonra ülkede bir yıl süreyle yas ilan edilmiş, Veliaht Prens “Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun Kral ilan edilmiştir.

Tayland’da 22 Mayıs 2014 tarihinde General Prayuth Chan-o-cha’nın silahlı kuvvetlerin idareye el koyduğunu açıklamasıyla askeri darbe gerçekleşmiştir. Temmuz 2014’te Geçici Anayasa kabul edilmiş ve Geçici Anayasa’nın ilgili hükümleri çerçevesinde, atama yoluyla oluşturulan 220 üyeli Ulusal Yasama Meclisi (UYM) Ağustos 2014’te çalışmalarına başlamış ve General Prayut Chan-o-cha, Başbakan olarak seçilmiştir. Bilahare, Başbakan Prayut Chan-o-cha tarafından oluşturulan Bakanlar Kurulu, Kral tarafından onaylanarak görevine başlamıştır. Bakanlar Kurulu’nun yarısından fazlası asker kökenlidir.

Sivil yönetime dönüşe ilişkin yol haritasındaki ilk adımı teşkil eden yeni anayasaya ilişkin referandum 17 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. %55 katılım oranı olan Referandumda oy kullananların %61,4’ü anayasaya evet oyu vermiştir.

2016 yılında Referandumla kabul edilen Anayasanın Kralın vefatı sebebiyle onaylanması mümkün olmamış, yeni Tayland Kralı bu Anayasayı 6 Nisan 2017 tarihinde imzalamıştır.

Tayland’ın üç güney vilayeti olan Narathiwat, Yala ve Pattani’de 100 yıla yakın bir süredir devam eden ayrılıkçı hareketler son yıllarda Tayland gündeminde ön sıralardadır. Sözkonusu vilayetlerde yaşayan halkın büyük çoğunluğu Malay kökenli Müslümandır ve bir Malay diyalekti olan Yawi dilini konuşmaktadır. Sorunun çözümü için başlatılan diyalog süreci zaman zaman kesintiye uğramakla birlikte, Tayland yönetimi ile bölgedeki bazı gruplar arasında barış görüşmeleri devam etmektedir.