#

T.C. Stokholm Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu, 20 Ekim 2011

1. Büyükelçiliğimizde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.

 

30.03.1984 tarih ve 18357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Yönetmeliği” uyarınca, 25 Kasım 2011 Cuma günü yazılı eleme sınavı yapılacaktır.

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 30 Kasım 2011 Çarşamba günü gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına katılacaklardır.

 

2. Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan nitelikler:

 

1)      Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)      Sınav tarihi itibariyle kırk altı (46) yaşından gün almamış bulunmak,

3)      En az Lise veya dengi bir okuldan ya da bunlara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı öğretim kurumundan mezun olmuş bulunmak,

4)      Kamu haklarından yoksun olmamak,

5)      Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da-affa uğramış olsa bile-zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hükümlü bulunmamak,

6)      (Erkekler için) Askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7)      Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),

8)      Türkçe ve İsveççe diline çok iyi derecede hakim olmak (Konuşma, okuma ve yazma) (İngilizce bilenler tercih edilecektir)

9)      Bilgisayar kullanabilmek ve özellikle MS Office programlarına hakim olmak

 

3. Başvuru sırasında adaylardan istenen belgeler:

 

1)      Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi

2)      Fotoğraflı kısa özgeçmiş (CV)

3)      Türk Pasaportunun aslı veya tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopisi 

4)      Nüfus Cüzdanının aslı veya önlü arkalı fotokopisi

5)      Son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi

6)      Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

7)      Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

8)      Varsa bilgisayar kursu belgesi örneği

9)      Varsa daha önce çalışılan işyerlerine ait referans belgesi (Daha önce sekreterlik tecrübesi olanlar tercih edilecektir).

 

Postayla yapılan başvurularda asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla 3, 4, 5 ve 6. Sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.

SINAV

 

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

A) Yazılı eleme sınavı:

 

Sınavın yapılacağı yer:           T.C. Büyükelçiliği
                                                Dag Hammarskjölds Vag 20, 115 27 Stokholm

 

Sınav tarihi ve saati:               25 Kasım 2011 Cuma

                                                
09:30 ve 14:30’da olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

 

Sınav Konuları:

  • Türkçe’den - İsveççe’ye çeviri (1 saat) (Sabah)
  • İsveççe’den - Türkçe’ye çeviri (1 saat) (Sabah)

 

·    Türkçe kompozisyon (1 saat)             (Öğleden sonra)

  • Matematik (1 saat)                 (Öğleden sonra)

 

B) Sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı:

 

Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 30 Kasım 2011 Çarşamba günü saat 09:30’da yukarıda adresi belirtilen Büyükelçiliğimiz binasında gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.

 

Sınav Konuları:

a)      Genel Kültür

- Türkiye ve Dünya Coğrafyası

- Osmanlı Tarihi ve Türk Devrim Tarihi

- Yabancı dilde mülakat (İngilizce)

 

b)      (Bilgisayarda) Daktilo sınavı

 

C) Başvuru

 

Sınava katılmak isteyenlerin en geç 10 Kasım 2011 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar yukarıda sıralanan belgelerle Büyükelçiliğimize ulaşacak şekilde posta yoluyla veya mesai saatleri içinde (Hafta için hergün 09:00 – 17:00 arası) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Postada meydana gelebilecek kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.

 

Sınav yeri ve başvuru adresi:

 

T.C. Stokholm Büyükelçiliği

Dag Hammarskjölds Väg 20,

115 27 Stokholm

 

Tel:            08-230840

E-mail:      embassy.stockholm@mfa.gov.tr