#

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı 2016 Kış Dönemi Stajyer Alımı, 3 Kasım 2015

Dışişleri Bakanlığı, Bakanlık çalışmaları hakkında genel bilgi vermek ve Mütercim-Tercümanlık mesleğine ilgi duyan gençlere ön bilgiler kazandırmak amacıyla üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ile Dil ve Edebiyat Bölümlerinden çok iyi derecede yabancı dil bilen stajyer öğrenci kabul edecektir. Staj programı, üniversitelerin yarıyıl tatili döneminde gerçekleştirilecek olup, stajyer alımı aşağıdaki dil gruplarına göre yapılacaktır:

  • İngilizce (2 kişi)

  • Almanca (2 kişi)

  • Fransızca (2 kişi)

  • Arapça (1 kişi)

  • Rusça (2 kişi)

Staj programına, üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık veya Dil ve Edebiyat bölümlerinde okuyan en az 3.sınıf öğrencileri kabul edilecektir.

Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

  • T.C. vatandaşı olmak,

  • Dört yıllık Mütercim-Tercümanlık veya Dil ve Edebiyat lisans programının en az 3. Sınıf öğrencisi olmak,

  • En az 3.2 not ortalamasına sahip olmak.

Bu şartları taşıyan adayların özgeçmişlerini, öğrenci belgelerini, transkriptlerini ve nüfus cüzdanı fotokopilerini taratıp 13 Kasım 2015 tarihine kadar pinar.gulsoy@mfa.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde mülakat yapabilecektir. Dışişleri Bakanlığı mensuplarının birinci derece akrabaları bu programa başvuramazlar.