#

T.C. Bangkok Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu - 2010

      Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

3. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),

8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek, (ikinci yabancı dil bilmek tercih sebebidir)

9. Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek,

 

II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:

1. Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir.),

2. Özgeçmiş (CV),

3. Türk pasaportunun aslı ve pasaportta işlem yapılmış sayfaların fotokopileri

4. Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi,

5. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya noterce tasdik edilmiş onaylı sureti ile bir adet fotokopisi,

6. Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve bir adet fotokopisi,

7. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,

8. Varsa bilgisayar kursu belgesi,

9. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

   

III) SINAVLAR  :

Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilememesi halinde şahıs sınava alınmayacaktır.   

 

a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:

Yazılı eleme sınavı 29 Nisan 2010, Perşembe günü saat 10:00’da Büyükelçiliğimiz’de yapılacaktır.

 Sınav konuları:

Türkçe’den İngilizce’ye çeviri, (1 saat) ,İngilizce’den Türkçe’ye çeviri, (1 saat) , Türkçe kompozisyon, (1 saat) , Matematik (1 saat)

 

b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :

Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 30 Nisan 2010, Cuma günü (gerekmesi halinde müteakip günlerde) Başkonsolosluğumuzda saat 10:00’da yapılacak sözlü ve bilgisayar uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir. (Sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılması halinde yazılı sınavı kazananlara ayrıca bilgi verilecektir)

Sözlü Sınav Konuları:

Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk Devrim Tarihi.

Uygulamalı Sınav Konuları    : Bilgisayar ve Daktilo kullanımı

 

IV) BAŞVURU TARİHİ :

Başvuruların en geç 23 Nisan 2010, Cuma günü saat 12:00’a kadar istenen belgeler ile birlikte Bangkok Büyükelçiliğimize tercihen şahsen veya posta ile yapılması gerekmektedir. (Postada meydana gelebilecek gecikme eksik belge ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir)

 

V) BAŞVURUNUN VE SINAVIN YAPILACAĞI ADRES:

Türkiye Cumhuriyeti Bangkok Büyükelçiliği

 61/1 Soi Chatsan, Suthisarn Road, Huaywang, Bangkok 10310

Telefon:      0-274-7262 , 0-274-7263, 0-274-7264