Suriye'nin Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2014 yılı tahmini )

GSYİH (milyar ABD$)

34,9

Enflasyon Oranı (%)

29,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

0,4

İşsizlik Oranı (%)

33

Nüfus (milyon, 2015 tahmini)

17,1

İhracat (milyar ABD$)

3

Nüfus artış hızı (%, 2015 tahmini)

-0,16

İthalat (milyar ABD$)

7,9

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

4,004

Kaynak: Suriye’nin ekonomik verilerinin güncel olarak yayınlanmaması nedeniyle öndegelen kaynaklardan derlenen tahmini verilere yer verilmiştir.

Başlıca ticaret ortakları : Kore, Çin, Ürdün, Mısır, Lübnan, Hindistan
Başlıca ihracat kalemleri : Meyve, sebze, tuz, sülfür vb., pamuk, petrol ürünleri, kahve ve baharat, demir-çelik
Başlıca ithalat kalemleri :
Makine, kazanlar, elektronik ekipmanlar, plastik, demir-çelik