Suriye'nin Ekonomisi

Ülke Ekonomisi (2014 yılı tahmini )

GSYİH (milyar ABD$)

34,9

Enflasyon Oranı (%)

29,2

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

0,4

İşsizlik Oranı (%)

33

Nüfus (milyon, 2015 tahmini)

17,1

İhracat (milyar ABD$)

3

Nüfus artış hızı (%, 2015 tahmini)

-0,16

İthalat (milyar ABD$)

7,9

Kişi Başına GSYİH (ABD$)

4,004

Kaynak: Suriye’nin ekonomik verilerinin güncel olarak yayınlanmaması nedeniyle, önde gelen kaynaklardan derlenen tahmini verilere yer verilmiştir.

Başlıca ticaret ortakları : Türkiye, Kore, Çin, Ürdün, Mısır, Lübnan, Hindistan
Başlıca ihracat kalemleri : Meyve, sebze, tuz, sülfür vb., pamuk, petrol ürünleri, kahve ve baharat, demir/çelik
Başlıca ithalat kalemleri :
Makine, kazanlar, elektronik ekipmanlar, plastik, demir-çelik

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Türkiye-Suriye Dış Ticaret Rakamları ( milyon ABD $)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

İhracat

1845

1.610

498

1024

1802

1524

İthalat

663

524

67

85

116

51

Hacim

2507

2134

565

1109

1918

1575

Denge

1181

1086

431

940

1687

1473

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK

Başlıca ihraç ürünlerimiz: Bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağları imalatı; kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç); öğütülmüş hububat ve sebze ürünleri imalatı; ana demir ve çelik imalatı; çimento, kireç ve alçı imalatı

Başlıca ithal ürünlerimiz:

Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç); pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat; kahve, çay ve baharat; gübreler