#

Sudan'ın Ekonomisi

Sudan’da ekonomi uzun yıllar boyunca temelde tarım ve hayvancılığa dayanmış, sanayi daha az bir seviyede gelişmiştir. Ancak, özellikle 1999 yılında ihraç edilmeye başlanan petrol, ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Öte yandan, 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’ın ayrılması nedeniyle Sudan bu gelirden mahrum kalmıştır. Ülkede günlük petrol üretimi 110 bin varil civarında seyretmektedir. Bu da sadece iç tüketimi karşılamaktadır. Güney Sudan’ın bağımsızlığından sonra döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla başta altın olmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerine öncelik verilmeye başlanmıştır.

2012 GSMH’sı 51,6 milyar dolar ve kişi başına düşen gelir 2.400 Dolar olarak tahmin edilen Sudan’ın dış borçları 41 Milyar doların üzerindedir. Ülkede yaşanan döviz sıkıntısına bağlı olarak Haziran 2012’de kabul edilen ekonomik tasarruf tedbirleri çerçevesinde Merkez Bankası Sudan Poundunu 26 Haziran 2012 tarihinde %100 oranında devalüe etmiş, petrol ve şekere uygulanan devlet sübvansiyonlarının azaltılması kararlaştırmıştır. Bu önlemler 2011 Sonu itibariyle %17 olan enflasyon oranının 2012 Ağustos ayı itibariyle %42,1’e yükselmesine neden olmuştur. 2013 Mart ayı itibariyle enflasyon %49’a yükselmiştir. Ülkede yaşanan döviz sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla Sudan Merkez Bankası tarafından bazı ürünlerin ülkeye ithalini yasaklamıştır. Bunlar arasında canlı hayvanlar, süt, yumurta ve diğer hayvan ürünleri, tüm mobilya çeşitleri, boya, işlenmiş plastik ürünler, gazlı içecekler ve tatlılar yer almaktadır.

Sudan’ın ana ithalat kalemlerini sanayi malları, makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, buğday ve buğday unu, ulaşım araç-gereçleri, ilaç ve kimyasal ürünler oluştururken, ihracatı ise altın, canlı hayvan ve et, susam, pamuk, şeker, Arap sakızı, tabaklanmış deriden müteşekkildir.