Sudan'ın Ekonomisi

Sudan ekonomisi uzun yıllar boyunca temelde tarım ve hayvancılığa dayanmış olup, sanayi sektörü yeterli gelişimi gösterememiştir. Ancak, özellikle 1999 yılında ihraç edilmeye başlanan petrol, ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Öte yandan, 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’ın ayrılması nedeniyle Sudan petrolün %75’inden ve bu bağlamda ihracat gelirlerinin %90’ından mahrum kalmıştır.

Ülkede günlük petrol üretimi 130 bin varil civarında seyretmektedir. Bu da sadece iç tüketimi karşılamaktadır. Güney Sudan’ın bağımsızlığından sonra döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla başta altın olmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerine öncelik verilmeye başlanmıştır.

Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir başkanlığında gerçekleştirilen olağan Kabine toplantısında, bazı kemer sıkma önlemleri içeren bir ekonomik reform paketi kabul edilmiştir.

ABD, Sudan’a 1997 yılından bu yana uygulayageldiği ticari ve finansal yaptırımları 13 Ocak 2017 tarihinde kaldırma kararı almıştır.

Ülkenin GSMH’sı 2016 yılında 94,3 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Kişi başı GSYİH ise 2.600 ABD Dolarıdır.

Toplam tahmini ihracatının 2016 yılında 3,7 milyar ABD Dolarına ulaştığı tahmin edilmektedir. İthalatı ise 9,3 milyar ABD Dolarıdır. Sudan’ın ana ithalat kalemleri: sanayi malları, makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, buğday ve buğday unu, ulaşım araç-gereçleri, gıda ve içecek maddeleri, tütün mamulleri, ilaç ve kimyasal ürünler, çay, kahve ve yağlar oluştururken, ihracatı ise petrol, altın, pamuk, canlı hayvan ve et, susam, Arap zamkı, tabaklanmış deri, şeker ve yer fıstığıdır.