Sudan'ın Ekonomisi

Sudan ekonomisi uzun yıllar boyunca temelde tarım ve hayvancılığa dayanmış olup, sanayi sektörü yeterli gelişimi gösterememiştir. Ancak, özellikle 1999 yılında ihraç edilmeye başlanan petrol, ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Öte yandan, 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’ın ayrılması nedeniyle Sudan bu gelirden mahrum kalmıştır. Ülkede günlük petrol üretimi 130 bin varil civarında seyretmektedir. Bu da sadece iç tüketimi karşılamaktadır. Güney Sudan’ın bağımsızlığından sonra döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla başta altın olmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerine öncelik verilmeye başlanmıştır.

Ülkede yaşanan döviz sıkıntısına bağlı olarak Haziran 2012’de kabul edilen ekonomik tasarruf tedbirleri çerçevesinde Merkez Bankası, Sudan Poundunu %100 oranında devalüe etmiş, ayrıca petrol ve şekere uygulanan devlet sübvansiyonlarının azaltılmasını kararlaştırmıştır. Bu önlemler 2011 sonu itibariyle %17 olan enflasyon oranının 2012 Ağustos ayı itibariyle %42,1’e yükselmesine neden olmuştur. Sudan Hükümetinin 23 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe koyduğu ekonomik önlem paketi kapsamında ise akaryakıt ürünlerindeki sübvansiyonlar tekrar azaltılmıştır.

Sudan’ın 2014 yılı milli geliri 94,3 milyar dolar ve kişi başına düşen milli geliri ise 2.670 dolar seviyesindedir. Sudan’ın dış borçlarının ise 2014 yılı itibariyle 43 milyar doları aştığı bilinmektedir.

Sudan’ın ana ithalat kalemleri: sanayi malları, makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, buğday ve buğday unu, ulaşım araç-gereçleri, gıda ve içecek maddeleri, tütün mamulleri, ilaç ve kimyasal ürünler, çay, kahve ve yağlar oluştururken, ihracatı ise petrol, altın, pamuk, canlı hayvan ve et, susam, Arap zamkı, tabaklanmış deri, şeker ve yer fıstığıdır.