Sudan'ın Ekonomisi

Sudan ekonomisi uzun yıllar boyunca temelde tarım ve hayvancılığa dayanmış olup, sanayi sektörü gelişim içindedir. Ancak, özellikle 1999 yılında ihraç edilmeye başlanan petrol, ülke ekonomisinin lokomotifi haline gelmiştir. Öte yandan, 9 Temmuz 2011 tarihinde Güney Sudan’ın ayrılması nedeniyle Sudan petrolün %75’inden ve bu bağlamda ihracat gelirlerinin %90’ından mahrum kalmıştır.

Ülkede günlük petrol üretimi 130 bin varil civarında seyretmektedir. Bu da sadece iç tüketimi karşılamaktadır. Güney Sudan’ın bağımsızlığından sonra döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla başta altın olmak üzere madencilik, tarım ve hayvancılık sektörlerine öncelik verilmeye başlanmıştır.

Kasım 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir başkanlığında gerçekleştirilen olağan Kabine toplantısında kapsamlı bir ekonomik reform paketi kabul edilmiştir.

ABD, Sudan’a 1997 yılından bu yana uygulayageldiği ekonomik ve ticari yaptırımları 12 Ekim 2017 tarihinde kaldırma kararı almıştır.

Çin, halihazırda Sudan'daki en büyük yatırımcı ve Sudan'ın en büyük ticaret ortağı konumunu korumaktadır.

Ülkenin GSMH’sı 2016 yılında 95,5 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır. Kişi başı GSYİH ise 2.140 ABD Dolarıdır.

Toplam tahmini ihracatının 2016 yılında 3,7 milyar ABD Dolarına ulaştığı tahmin edilmektedir. İthalatı ise 9,3 milyar ABD Dolarıdır.

Sudan’ın ana ithalat kalemleri: sanayi malları, makine ve teçhizat, tekstil ürünleri, buğday ve buğday unu, ulaşım araç-gereçleri, gıda ve içecek maddeleri, tütün mamulleri, ilaç ve kimyasal ürünler, çay, kahve ve yağlar oluştururken, ihracatı ise petrol, altın, pamuk, canlı hayvan ve et, susam, Arap zamkı, tabaklanmış deri, şeker ve yer fıstığıdır.