Ülke Künyesi

Ülke Adı

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti

Başkent

Kolombo

Nüfus

21,444 milyon (2017)

Yüzölçümü

65.610 km²

Devlet Başkanı

Maithripala Sirisena

Başbakan

Ranil Wickremasinghe

Dışişleri Bakanı

Tilak Marapana

Konuşulan Diller
Sinhala (resmi ve ulusal dil) %74, Tamil (ulusal dil) %18, İngilizce %8

Para Birimi
153,489 Sri Lanka Rupisi
(LKR) = 1 Dolar

(2017)

GSYİH
81,3 milyar Dolar

(2016)

Etnik Yapı:
%73,9 Sinhala, %12,7 Sri Lanka Tamilleri, %5,5 Hint Tamilleri, %7,1 Moor (Müslüman topluluk), %0,2 Burgher (Portekiz, Hollandalı ve Sri Lankalı karışımı melez ırk), %0,6 diğer etnik gruplar

Önemli Siyasi Partiler:

Parlamento’da temsil edilen Partiler:

United National Party (UNP)

United People's Freedom Alliance (UPFA)

Illankai Tamil Arasu Kadchi (ITAK)

Janatha Vimukthi Peramuna (JVP)

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC)

Eelam People's Democratic Party (EPDP)

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar:

Asya-Afrika Yasal Danışma Örgütü (AALCO), Asya İşbirliği Diyaloğu (ACD), Asya Kalkınma Bankası (ADB), Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü (ASEAN) Bölgesel Forumu (ARF), Afrika’da Ekonomik Kalkınma için Arap Bankası (BADEA),Çok Sektörlü Teknik ve Ekonomik İşbirliği için Bengal Körfezi Ülkeleri Girişimi (BIMSTEC), Silahsızlanma Konferansı (CD), Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) (gözlemci), İngiliz Uluslar Topluluğu (Commonwealth), Kolombo Planı (CP), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), G-11, G-15, G-24, G-77, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) (Milli Komiteler), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi (ICRM), Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Uluslararası Mobil Uydu Örgütü (IMSO), Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL), Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Parlamentolar Arası Birlik (IPU), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Telekomünikasyon Uyduları Örgütü (ITSO), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU), Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu (ITUC) (STK’lar), Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA), Birleşmiş Milletler Batı Sahra’da Referandum Misyonu (MINURSO), Birleşmiş Milletler Haiti’de İstikrar Sağlama Misyonu (MINUSTAH), Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo Cumhuriyeti Misyonu (MONUSCO), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Amerika Devletleri Örgütü (OAS) (gözlemci), Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (OPCW), Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC), Güney Asya Müşterek Çevre Programı (SACEP), Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) (diyalog ortağı), Birleşmiş Milletler (UN), Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Birleşmiş Milletler Abyei için Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA), Birleşmiş Milletler Güney Sudan Misyonu (UNMISS), Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), Evrensel Posta Birliği (UPU), Dünya Gümrük Örgütü (WCO), Dünya Ticaret Birlikleri Federasyonu (WFTU) (STK’lar), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Dünya Ticaret Örgütü (WTO)