#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) Alımına İlişkin Duyuru, 13 Temmuz 2018

2-12 Ocak 2018 tarihleri arasında Bakanlığımıza yapılan Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför) başvurularına istinaden yapılan değerlendirme sonucunda 22 Ocak 2018 tarihinde ilan edilen listede yer alan asil ve yedek adaylardan, sözkonusu ilanda belirtilen şekilde Bakanlığımıza başvuranlar arasından sözleşme imzalamaya hak kazananların* listesi ekte yer almaktadır.

Listede adı bulunan adayların, 15 gün içerisinde (en geç 27 Temmuz mesai bitimine kadar) Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı’na (C Blok 423 no’lu oda) 6 adet fotoğraf (resmi giyimli), güncel adli sicil kaydı ve askerlik belgesi ile birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde başvuru işlemlerini tamamlamayan adaylar haklarını kaybedeceklerdir.

*22 Ocak 2018 tarihli duyuruda yedek aday olarak yer alanlar, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınacak “ Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri halinde sözleşme imzalamaya hak kazanabileceklerdir.

Adaylara ayrıca postayla tebligat yapılmayacaktır.

En iyi dileklerimizle,

Personel Dairesi Başkanlığı