#

Bakanlığı Takip Edin:

Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü-Uygulamalı Mülakatı Hakkında Duyuru, 29 Haziran 2017

1. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli sözlü-uygulamalı mülakatına girmeye hak kazanan adaylarla ilgili olarak, esasen B3 - Yazılım Geliştiricisi pozisyonuna ilişkin mülakata müracaat etmiş bulanan bir adayın başvurusunun sehven B4 - Yazılım Geliştiricisi pozisyonu kapsamında değerlendirildiğinin anlaşılması nedeniyle, 23.06.2017 tarihli ilanda düzeltme yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Buna göre;

- Mehmet Arvas’ın, gerekli şartları taşıdığı cihetle, 05.07.2017 tarihinde düzenlenecek B3 – Yazılım Geliştiricisi pozisyonuna ilişkin mülakata, ilgili listenin puan sıralamasına göre yerleşmesi lazım gelen 5. sırada kabulüne,

- Arvas’ın B3 – Yazılım Geliştiricisi mülakatına kabul edilmesi ve B4 - Yazılım Geliştiricisi aday listesinden çıkması nedeniyle, B4 - Yazılım Geliştiricisi aday sıralamasında Arvas’tan sonra gelen ilk ehil aday olan Hamit Utku Özbek’in B4- Yazılım Geliştiricisi mülakatına kabulüne karar verilmiştir.

2. B4 - Yazılım Geliştiricisi mülakatına kabul edilen adaylardan birinin mülakata katılmaktan vazgeçtiğini Bakanlığımıza yazılı olarak bildirmiş olması nedeniyle, sıradaki ilk ehil aday konumundaki Seher Solmaz’ın B4 - Yazılım Geliştiricisi mülakatına davet edilmesi kararlaştırılmıştır.

Yukarıda kayıtlı hususlar çerçevesinde, mülakata katılmaya hak kazanan adayların güncellenen listesi ile mülakat programı için lütfen tıklayınız.

Halihazırda önceki ilan ile sınava katılmaya hak kazandığı duyurulan diğer adaylar bakımından, bu aşamada yapılması gereken ilave bir işlem bulunmamaktadır.

Saygıyla duyurulur.